Home

Achtergrond

Wijzigingen lozingenbesluit

Naar aanleiding van het lozingenbesluit open teelt heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat twee brochures uitgebracht waarin de belangrijkste wijzigingen zijn aangegeven. De ene brochure is bedoeld voor fruittelers, de andere voor niet fruittelers.

In 2007 worden er een aantal belangrijke wijzigingen in het lozingenbesluit open teelt en veehouderij doorgevoerd. Voor de fruitteeltsector zijn daarnaast nieuwe maatregelen ingesteld. In de folders is te lezen om welke maatregelen het gaat. Ook staat er hoe de waterkwaliteitbeheerders, waterschappen en hoogheemraadschappen de controle op het aangepaste lozingenbesluit gaan uitvoeren.

Een voorbeeld van een maatregel is dat de teeltvrije zone naast watergangen wordt verbreed naar 9 meter. Er zijn overigens meerdere manieren om deze zone te beperken. Deze staan ook in de brochure beschreven net als de uitzonderingen.

Een ander voorbeeld is dat afvalwater van fruittransport mag niet rechtstreeks op de sloot worden geloosd. Dit bevat teveel gewasbeschermingsmiddelen. Voor het gezuiverd lozen van het afvalwater is een Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) vergunning nodig.

De controle vindt volgens het principe van eerst waarschuwen en vervolgens controleren plaats. Onder meer door voorlichtingsavonden of een bedrijfsbezoek wordt bekeken of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo niet dan wordt er een datum afgesproken wanneer alles aangepast moet zijn. Voor iedereen geldt: in 2007 moeten de aanpassingen uit het gewijzigde lozingenbesluit zijn doorgevoerd.

Voor de open teelt en veehouderij geldt onder meer het volgende. Als de perceelgegevens al zijn doorgegeven aan de basisregistratie percelen van Dienst Regelingen dan hoeft het niet meer aan het waterschap gemeld te worden. Grotere intensieve veehouderijen vallen niet meer onder het lozingenbesluit, maar onder de IPPC-richtlijn. Deze bedrijven moeten voortaan een Wvo-vergunning aanvragen bij het waterschap.

Percelen in de gespecialiseerde bollenteelt, waarop bollen niet permanent worden geteeld, vallen voortaan onder het lozingsbesluit. Hiervoor is het aanvragen van een Wvo-vergunning niet meer nodig. Afvalwater van transpot of sorteerinstallaties mag niet ongezuiverd geloosd worden zonder Wvo-vergunning.

Meer informatie Brochure wijzigingen lozingenbesluit voor fruittelers
Meer informatie Brochure wijzigingen lozingenbesluit voor niet fruittelers

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.