Home

Achtergrond

Waardering verpachte gronden in box 3, jaar 2006

De normen voor de waardering van verpachte gronden voor het aangiftejaar 2006 zijn door het Platform Landbouwnormen van de Belastingdienst vastgesteld. De normen vormen een handig hulpmiddel bij de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Van de in de publicatie gehanteerde uitgangspunten kan alleen worden afgeweken als belanghebbende het niet eens is met het resultaat van de uit deze publicatie voortvloeiende waardering. De waardering heeft in de praktijk dus het karakter van een compromis, waar partijen zich ten opzichte van elkaar conformeren.

Komen partijen hieraan niet toe, dan is het compromisaanbod, zoals verwoord in de publicatie, vervallen en staat het de Belastingdienst en de grondbezitter vrij elk geval op basis van de relevante feiten en omstandigheden te beoordelen. Door middel van toepassing van de normen worden veel waarderingsgeschillen voorkomen.

In het besluit van 27 maart 2006, nr CPP2006/639M zijn uit doelmatigheidsoogpunt voor het belastingjaar 2005 cijfers gepubliceerd voor de waardering van verpachte gronden in box 3. Met deze publicatie worden de cijfers voor het belastingjaar 2006 kenbaar gemaakt. Met ingang van het belastingjaar 2006 worden de cijfers niet meer gepubliceerd in de vorm van een besluit, maar jaarlijks gepubliceerd op www.belastingdienst.nl. Ze zijn ook te bekijken via onderstaande link.

Mr. P.L.F. Seegers, voorzitter Platform Landbouwnormen.

Meer informatie Waardering verpachte gronden in box 3 jaar 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.