Home

Achtergrond 418 x bekeken

WOZ-taxatie: belangrijker dan ooit

Wat de waarde is van onroerend goed is en blijft een lastig probleem. Toch is die waarde (en dus de waardering) in fiscaal opzicht van het grootste belang. Eén ding is zeker: als je de waardering aan de belastingplichtige zelf overlaat krijg je problemen.

Om problemen te voorkomen kennen we sinds 1995 de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) kennen. Belangrijkste doelstelling van deze wet was te komen tot een uniforme waardebepaling. Het bereik en daarmee het belang van de WOZ-waarde steeds belangrijker geworden. Zo werd de WOZ-waarde gebruikt bij de werkafspraken over het overbrengen van de woning met ondergrond naar privé (zie ‘45.000 aanmeldingen heretikettering agrarische bedrijfswoning’, Agrocount 12 juli 2006). Nog belangrijker is de invoering van een afschrijvingsbeperking op onroerend goed per 1 januari 2007.

Afschrijving beperkt
Per 1 januari 2007 kan door ondernemers nog maar beperkt worden afgeschreven op onroerend goed (art. 3.30a Wet IB 2001). Op gebouwen kan vanaf die datum nog maar worden afgeschreven als de boekwaarde daarvan hoger is dan de bodemwaarde. De bodemwaarde is voor onroerend goed in eigen gebruik 50% van de WOZ-waarde, en voor onroerend goed dat niet voor 70% of meer in eigen gebruik is (verhuurd onroerend goed bijvoorbeeld) is bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Met andere woorden: de afschrijvingsmogelijkheden van de ondernemer worden volledig bepaald door de WOZ-waarde.

De nieuwe WOZ-regels rondom de WOZ-waarde raken het inkomen van veel ondernemers rechtstreeks. Het gaat daarbij niet alleen om onroerend goed exploitanten, maar ook om ondernemers met gebouwen in eigen gebruik. En dat is bij veel boeren het geval. Minder afschrijving betekent immers meer winst, en meer winst betekent vanzelfsprekend meer belasting. Die extra belasting moet wel worden opgebracht zonder dat er een cent meer winst binnenkomt.

Belang taxatie
Door alle nieuwe regelingen wordt het belang van de WOZ-taxatie van (bedrijfs)gebouwen steeds belangrijker. Het gaat daarbij niet alleen maar om de taxatie zelf, maar ook om tal van vrijstellingen. Zo is het belang van de ook in de agro-sector bekende werktuigenvrijstelling van groot belang geworden.

Voor land- en tuinbouwkassen gelden aparte spelregels. De afschrijvingsmogelijkheden daarvoor zijn veel ruimer. Maar wat is een kas? En wat moet verstaan worden onder een gebouw? Wat gaat gelden voor gebouwen in privé, of gebouwen die verhuurd worden aan de eigen BV of aan de partner?

Aktie!
Gezien de grote financiële gevolgen van een onjuiste taxatie is het zaak dat ondernemers hun rechten veilig stellen. Het is belangrijk altijd het taxatieverslag bij de gemeente op te vragen en het zorgvuldig te bestuderen. Zo nodig bezwaar te maken, en wel binnen zes weken na ontvangst van de aanslag. Het kan veel, heel veel geld, besparen. In tal van verschillende belastingen.

S.F.J.J. Schenk (Directeur Fiscale Zaken Gibo Accountants en Adviseurs)

Lees ook 45.000 aanmeldingen heretikettering agrarische bedrijfswoning
Meer informatie Antwoorden op vragen verbetervoorstellen WOZ

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.