Home

Achtergrond 302 x bekeken

Verruimde HIR mogelijk bij RBV

De Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV) is eindelijk aangewezen als nationale regelgeving die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak als bedoeld in artikel 3.64, vierde lid, onderdeel b, Wet IB 2001. De aanwijzing is gepubliceerd in het Staatsblad van 17 februari 2007.

De aanwijzing heeft als gevolg dat de herinvesteringsreserve (HIR) kan worden toegepast bij een herinvestering in de bestaande of nieuwe onderneming. Op grond van artikel 3.64, vierde lid, onderdeel b, Wet IB 2001 kan winst, voor zover toe te rekenen aan bedrijfsmiddelen en aan herinvesteringsreserves, behaald bij staking van de onderneming als direct gevolg van een vorm van overheidsingrijpen worden doorgeschoven naar een bestaande of nieuwe onderneming. Dit is van belang voor een ondernemer die een andere onderneming heeft of daarmee start, dan wel het bedrijf verplaatst.

Indien er geen sprake is van overheidsingrijpen kan de HIR alleen worden toegepast binnen de bestaande onderneming. De HIR kan dan niet worden afgeboekt op investeringen in een nieuwe of reeds bestaande andere onderneming. Door het aanmerken van de RBV als overheidsingrijpen wordt het toepassingsgebied van de HIR uitgebreid naar deze andere ondernemingen. De aanwijzing is met name een uitkomst voor ondernemers die op een andere locatie een nieuwe onderneming wensen op te starten.

Mr. P.L.F. Seegers. (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.