Home

Achtergrond

Uitgangspunten WOZ taxatiewijzer niet voldoende onderbouwd

Alleen het gebruik van de taxatiewijzer van de Stichting Kenniscentrum WOZ is niet voldoende. De WOZ-taxateur moet aangeven hoe de methodiek tot stand is gekomen en hoe rekening wordt gehouden met ligging, ouderdom en bouwaard. De rechtbank besluit dan ook de WOZ-waarde te verlagen.

In deze zaak die voor de rechtbank Leeuwarden diende, was de vastgestelde WOZ-waarde van een boerderij in geschil. Deze WOZ-waarde wat door de WOZ-taxateur vastgesteld aan de hand van de taxatiewijzer van de Stichting Kenniscentrum WOZ, waarbij gebruik is gemaakt van verkooptransacties in heel Nederland.

De WOZ-waarde is na bezwaar verlaagd van € 655.000 naar € 571.000, maar ook hiertegen heeft de agrariër beroep ingesteld. Volgens de boer, die een gemengd bedrijf met akkerbouw en pluimvee heeft, bedraagt de waarde € 310.000. Volgens hem is onvoldoende rekening gehouden met het rendement in de sector, waardoor momenteel lagere prijzen voor bedrijven worden betaald. Ook is volgens hem onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van asbesthoudende golfplaten en de technische levensduur van de gebouwen. Daarnaast claimt hij een aftrek van 20% voor de ligging nabij een zoutwinningsgebied en 30% in verband met de ligging nabij windmolens.

De rechtbank geeft aan dat het de taxateur vrij staat een methodiek te gebruiken, maar dat de methodiek wel duidelijk dient te zijn. Taxateur heeft naar oordeel van de rechtbank onvoldoende aan kunnen geven hoe de waarden tot stand zijn gekomen, hoe verschillen in transactiedata, regio en technische staat van de gebouwen in de taxatiewijzer zijn verwerkt.

De rechtbank staat de aftrek voor ligging nabij windmolens en een zoutwinningsgebied niet toe, omdat zij hier geen reden toe ziet. Wel is er onvoldoende rekening gehouden met de kosten voor het eventueel verwijderen van de asbesthoudende golfplaten op de diverse bedrijfsgebouwen. De rechtbank verklaart het beroep dan ook gegrond en stelt de waarde vast op € 475.000.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.