Home

Achtergrond 193 x bekeken

Stedelijke druk en verhouding kopers/verkopers bepalen agrarische grondprijs

Stedelijke druk bepaalt de agrarische grondprijs in verstedelijkte gebieden op de agrarische grondmarkt. De verhouding tussen kopers en verkopers bepaalt diezelfde agrarische grondprijs in de meer afgelegen landbouwgebieden. Dat blijkt uit een studie van het LEI en de Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid van Wageningen Universiteit.

De stedelijke invloed van de agrarische grondprijs kan volgens het onderzoek worden gemeten op basis van alle steden en dorpen in de omgeving en van het aantal inwoners van deze steden en dorpen. In urbane gebieden bleek de stedelijke invloed ongeveer driekwart van de grondprijsverschillen te verklaren. Landbouwgebied in de buurt van woonkernen is hoog geprijsd, de prijs neemt af wanneer de afstand tot de woonkern toeneemt en de omvang van de woonkern kleiner is.

Van alle agrarische kopers blijkt volgens het LEI dat 50 procent zich binnen een straal van 642 meter van de gekochte percelen bevindt en 90 procent koopt grond binnen een straal van 6,7 kilometer. Bij de laatste 10 procent lopen de afstanden snel op, 90 procent wordt dan ook als grens van de lokale markt gezien.

De marktpositie van de kopers is ongunstiger als het aantal kopers toeneemt. De prijzen zullen dan stijgen. Uit het onderzoek bleek dat op een lokale markt met 20 kopers en 20 verkopers 3.390 euro per hectare meer wordt betaald dan op een markt met 15 kopers en 20 verkopers. Op een markt met 2 kopers en 2 verkopers wordt zelfs 7.920 euro per hectare minder betaald dan op een markt met twee kopers en 1 verkoper.

Ook het grondgebruik op nabijgelegen percelen is van belang voor de agrarische grondprijs. De prijs neemt gemiddeld met 1.000 euro per hectare toe wanneer de afstand tussen een landbouwperceel en de dichtstbijzijnde woningen met 1 kilometer toeneemt. Verder blijkt uit het onderzoek dat de grondprijs met ongeveer 3.000 euro per hectare toeneemt wanneer de afstand tot een recreatiegebied met een kilometer afneemt. Ook de nabijheid van glastuinbouwgebieden heeft een positief effect op de agrarische grondprijs.

De nabijheid van natte natuur heeft een negatief effect op de grondprijs, waarschijnlijk door het hoge waterpeil. Verder zijn percelen binnen de ecologische hoofdstructuur lager geprijsd vanwege de hier geldende milieueisen die een belemmering kunnen zijn voor nieuwe agrarische bouwactiviteiten. Ten slotte heeft in landelijke gebieden de nabijheid van snelwegen een negatief effect op de agrarische grondprijs.

Meer informatie Buurmans land is maar één keer te koop

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.