Home

Achtergrond 285 x bekeken

Nieuwe regeling randenbeheer in Brabant

In de provincie Noord-Brabant is 10 miljoen euro uitgetrokken voor de regeling Actief Randenbeheer Brabant. De regeling loopt van 2007 tot en met 2013. Van het budget wordt 47 procent gefinancierd vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en 53 procent door projectpartners.

Brabant kende van 2002 tot en met 2006 al de regeling Actief Randenbeheer Brabant. Hieraan hebben circa 700 boeren en tuinders meegedaan. In de nieuwe regeling staat naast waterkwaliteit ook biodiversiteit centraal. Perceelsranden langs watervoerende sloten gaan fungeren als buffer tegen verontreiniging van oppervlaktewater. Ook wordt rekening gehouden met praktische zaken als slootonderhoud en de bereikbaarheid van percelen.

Deelname aan Actief Randenbeheer heeft geen gevolgen voor een aantal wettelijke zaken. Zo telt de strook grond mee voor de mestplaatsingsruimte, maar mag niet worden bemest met organische mest of kunstmest. De gebruiksnorm dierlijke mest (170 of 250 kilo per hectare) telt wel. De grond telt ook mee voor het verzilveren van toeslagrechten. De grond meot dan worden opgegeven bij de Gecombineerde Opgave als cultuurgrond (grasland). Het stapelen van de strook met de braakregeling mag, mits de ondernemer aan de overige voorwaarden van de braakregeling voldoet, zoals definitie akkerland, de maatvoering en de maaidatum.

Meer informatie via het waterschap of de site Randenbeheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.