Home

Achtergrond

Nieuw besluit overdrachtsbelasting en pacht

In een nieuw besluit over de maatstaf van heffing in de overdrachtsbelasting worden een aantal besluiten geactualiseerd en samengevoegd. Een van de onderwerpen betreft de overdracht van een onroerende zaak onder voorbehoud van huur of pacht.

De hoofdregel voor de vaststelling van de maatstaf van heffing is opgenomen in artikel 9 Wet Belastingen op belastingen van rechtsverkeer 1970 (WBR). Volgens deze hoofdregel dient de overdrachtsbelasting berekend te worden over de waarde van het verkregene. Deze waarde is tenminste gelijk aan de tegenprestatie. Het is geen bezwaar dat de maatstaf van heffing naar beneden wordt afgerond op 50 euro of een veelvoud daarvan. Over bedragen van minder dan 50 euro wordt niet geheven.

In het besluit wordt voor de overdracht onder voorbehoud van huur of pacht op deze hoofdregel een uitzondering gemaakt. In paragraaf vijf van het besluit wordt gesteld dat een verkoper die een onroerende zaak wil overdragen onder het voorbehoud van huur of pacht ten gunste van de verkoper dit op twee manieren kan vormgeven:- overdracht onder voorbehoud van huur of pacht;- overdracht van de volle eigendom, direct gevolgd door uitgifte van huur of pacht.In het eerste geval is de maatstaf van heffing de waarde in verhuurde of verpachte staat. In het tweede geval is de maatstaf van heffing de waarde in vrij opleverbare staat.

Volgens de Minister van Financiën leidt dit verschil in heffing in de bovengenoemde situaties tot een onredelijke wetstoepassing. Hij keurt vervolgens goed dat de maatstaf van heffing wordt beperkt tot de waarde van de onroerende zaak na de vestiging van het recht. Hierbij gelden de voorwaarden dat de huur of pacht direct in samenhang met de overdracht is gevestigd en dat er sprake is van reële overeenkomsten tegen zakelijke prijzen en voorwaarden. De heffing van overdrachtsbelasting wordt middels dit besluit beperkt tot de “waarde verpacht”.

Naast de overdracht onder voorbehoud van huur of pacht besteed het besluit onder meer aandacht aan de overdracht van een woonhuis onder voorbehoud van een vruchtgebruik en de overdracht tegen een lijfrente.

Mr. P.L.F. Seegers, voorzitter Platform Landbouwnormen. Geschreven op persoonlijke titel.

Meer informatie Het volledige besluit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.