Home

Achtergrond 201 x bekeken

LEI: verslechtering financiële positie bij bedrijfsgroei

Voor grote akkerbouw- en melkveebedrijven die de komende tien jaar nog sterk zouden willen groeien in zowel productieomvang als oppervlakte, kan de financiering een flink probleem opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van landbouweconomisch instituut LEI in opdracht van het ministerie van LNV en de Rabobank.

Veel bedrijven moeten rekening houden met een vermindering van de liquiditeit en een afname van het eigen vermogen, die de financiering in de praktijk uitermate moeilijk maakt. Maar onder de top van de bedrijven zijn er zeker ook bedrijven voor wie een verdubbeling haalbaar moet zijn. Afhankelijk van de ontwikkeling van de grondprijs, financieringsmogelijkheden en fiscale regelgeving, wordt een snelle doorgroei voor meer grondgebonden bedrijven bereikbaar.

Als wordt uitgegaan van het gemiddelde resultaat op de grootste melkveebedrijven zal een aanzienlijke groei voor de meeste van hen tot financiële problemen leiden, als die groei gepaard moet gaan met aankoop van grond. Bij een daling van de grondprijs neemt het aantal bedrijven dat kan groeien toe. De grootste bedrijven kunnen sneller verdere groei te financieren, als grondaankoop niet noodzakelijk is. Gevolg is dan wel de bedrijfsvoering intensiever wordt. In de akkerbouw is vooral gekeken naar de aardappelbedrijven. Snelle groei is in deze sector haast niet mogelijk, omdat daarvoor te veel vreemd vermogen moet worden aangetrokken.

Aangezien een snelle groei voor veel van de grote bedrijven financiële knelpunten met zich meebrengen, zullen de ondernemers deze optie moeten afwegen tegen andere strategieën. Bijvoorbeeld een geleidelijk groeiscenario, kostenverlaging door samenwerking, nieuwe inkomensbronnen, verbrede landbouw of meer werk buiten het bedrijf.

Meer informatielandbouworganisaties

  • akkerbouw
  • landbouw algemeen
  • Of registreer je om te kunnen reageren.