Home

Achtergrond 376 x bekeken

Doorverkoop grond: geen negatieve voordruk omzetbelasting

Een ondernemer kocht grond met omzetbelasting om een kas op te bouwen, maar verkocht deze zonder omzetbelasting door toen het plan niet doorging. De omzetbelasting mag echter niet als negatieve voordruk worden aangegeven in de belastingaangifte, oordeelt de rechtbank Arnhem.

De ondernemer had de percelen bouwterrein gekocht om kassen op te bouwen. Door de verkoper was omzetbelasting in rekening gebracht. Nadat bleek dat bouw op deze locatie niet mogelijk was, is de toegekende bouwvergunning ingetrokken. De ondernemer heeft de grond vervolgens verkocht aan Bureau Beheer Landbouwgronden voor een bedrag van ruim €4,5 miljoen. Dat is niet alleen een vergoeding voor de grond, maar ook een bedrag aan schadeloosstelling omdat de vestiging van het tuinbouwbedrijf niet doorging. Bij deze levering is geen omzetbelasting betaald.
De ondernemer heeft de omzetbelasting van de aankoop en het bouwrijp maken als negatieve voordruk aangegeven in de belastingaangifte. De Belastingdienst heeft dit bedrag echter in de aangifte herberekend.

De ondernemer wijst op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 15 januari 1998 (C-37/95): door het overheidsingrijpen is geen sprake meer van eenzelfde bedrijfsmiddel zodat geen herberekening kan plaatsvinden. Door een eventuele herberekening treedt ten onrechte cumulatie op van omzetbelasting, waardoor de heffing van omzetbelasting niet neutraal verloopt. De Belastingdienst noemt artikel 15, vierde lid van de Wet OB als grondslag voor de herberekening.

De Belastingdienst wordt door de rechtbank Arnhem in het gelijk gesteld. Het arrest van het Hof van Justitie – waaruit blijkt dat het recht van aftrek behouden blijft - moet volgens de rechtbank worden gezien in het licht van een specifieke procedure van de Belgische Staat. Ook het argument dat de grond geen bouwterrein meer is dat derhalve geen herberekening van omzetbelasting kan plaatsvinden, snijdt geen hout. Er is geen sprake van een ander bedrijfsmiddel, maar van een ander het fiscaal regime dat van toepassing is.

Meer informatie Uitspraak rechtbank Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.