Home

Achtergrond

CO2-handel vrijgeven

De nieuwe regering kan inhoud geven aan de gewenste duurzaamheid door kleine producenten van duurzame energie de mogelijkheid te geven hun CO2-rechten te verkopen aan grootverbruikers van fossiele brandstoffen, zoals elektriciteitsbedrijven en industrieën. Dit zou een stimulans betekenen voor veehouders die willen investeren in biogasinstallaties. De animo daartoe is flink bekoeld doordat de vorige regering de MEP introk, de subsidie op duurzaam geproduceerde energie.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.