Home

Achtergrond

Bewijslast moet worden omgedraaid

De bewijslast of een bepaalde hoeveelheid mest is aangevoerd moet worden omgekeerd als een landbouwer bij een aantal leveringen van mest heeft verzuimd afleverbewijzen op te stellen. Dat heeft de Rechtbank van Den Haag bepaald.

Een landbouwer heeft in 1999 bij een pluimveebedrijf geproduceerde meststoffen aangevoerd. Ter zake van deze aanvoer is een afleverbewijs opgemaakt als bedoeld in artikel 7 van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet.

De Algemene Inspectiedienst (AID) stelde mei 1999 een onderzoek in naar de afleveringen van meststoffen door het pluimveebedrijf. Hierbij werd ook de bewuste landbouwer als getuige opgeroepen.

In maart 2000 hebben 2 ambtenaren van de AID een Extern bedrijfscontrole rapport opgesteld, waarin ze rapporteren over de feiten rond transport en afzet van mest van het pluimveebedrijf. Hieruit blijkt onder meer dat de landbouwer van verschillende leveringen geen afleverbewijs heeft opgemaakt. De inspecteur van Dienst Regelingen legt hem vervolgens een naheffingsaanslag op.

De landbouwer gaat hiertegen in beroep. Volgens hem heeft hij 4300 kilogram mest aangevoerd en is hij volgens de Meststoffenwet geen mineralenheffing verschuldigd. De inspecteur stelt echter dat de landbouwer tenminste 6807 kilogram mest heeft aangevoerd zodat de vrijstelling vervalt.

De Rechtbank stelt vast dat van slechts één levering een afleveringsbewijs is opgemaakt. Derhalve heeft de landbouwer minimaal 17 keer niet voldaan aan de in de Meststoffenwet opgelegde verplichting van het opstellen van een afleverbewijs. Hij heeft dus niet voldaan aan de administratie en bewaarplicht.

Het beroep kan de Rechtbank ongegrond verklaren tenzij de landbouwer kan aantonen dat de uitspraak op bezwaar onjuist is. Hierin is de landbouwer volgens de Rechtbank echter niet geslaagd. De schatting van de aangeleverde mest door de inspecteur naar aanleiding van het onderzoek van de AID is volgens de Rechtbank wel juist. De getallen die de landbouwer noemt kan hij niet aannemelijk maken. Het beroep is daarom ongegrond verklaard.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.