Home

Achtergrond

Afwachtende houding merkbaar in grondprijs

Strategisch handelen op de grondmarkt heeft veel invloed op de grondmobiliteit en grondprijsontwikkeling. Het gaat dan om een afwachtende houding van verkopers bij een verwachte grondprijsstijging en van kopers bij een verwachte grondprijsdaling. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

In de afgelopen decennia waren er twee perioden met een sterke stijging van de grondprijs en beide keren had dat een substantiële daling tot gevolg. Telkens was een afname van de grondmobiliteit een voorbode van een stijging van de grondprijs.

Volgens het LEI begint een marktcyclus wanneer grondeigenaren verwachten dat de grondprijs gaat stijgen. Bij een daadwerkelijke stijging bieden grondeigenaren meer grond aan om winst te nemen. Op dat moment anticiperen kopers weer op een daling van de grondprijs. Kopers zijn dan ook minder op de markt waardoor de grondprijs verder daalt. Pas als kopers denken dat de grondprijs niet verder daalt, neemt het aantal transacties weer toe.

De afgelopen 40 jaar kent twee prijsexplosies op de grondmarkt. In de jaren 70 resulteerde een positieve stemming in de landbouw in een aanzienlijke stijging. De jaren 90 kenden ook een explosieve stijging door de toename van het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking. Na 2000 dalen de prijzen voor agrarische gronden.

De grondprijs in het agrarisch segment wordt bij een zeker blijvende landbouwbestemming bepaald door wat er in de grondgebonden landbouw mee kan worden verdiend. In Nederland maken grondeigenaren echter bijna altijd kans op bestemmingswijziging van grond. De marktprijs van een perceel is daardoor opgebouwd uit enerzijds de verwachte opbrengst in de landbouw en anderzijds de ingeschatte kans op vermogensstijging door bestemmingswijziging.

Meer informatie LEI Agrimonitor

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.