Home

Achtergrond 182 x bekeken

28 miljoen euro voor energiebesparing in de glastuinbouw

Glastuinders, die CO2 besparende energiesystemen willen installeren op hun bedrijf, kunnen hiervoor van 16 april tot en met 7 juni 2007 bij Dienst Regelingen (DR) subsidie aanvragen. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft hier 28 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Doel van de subsidieregeling is energiebesparing in de glastuinbouw te stimuleren en de CO2 uitstoot te verminderen. Het gaat hier om subsidie voor systemen die nieuw op de markt zijn. De regeling maakt onderscheid tussen investeringen in semi- gesloten kassystemen en overige energiesystemen, zoals het gebruik van aardwarmte en biobrandstoffen.

Voor semi- gesloten kassystemen is 22.500.000 euro beschikbaar en voor overige systemen 5.500.000 euro. Aanvragers ontvangen maximaal 40 procent op hun subsidiabele investeringskosten. De mogelijk bestaat voor het indienen van een aanvraag eerst het projectidee te laten bekijken door DR. Die geeft vervolgens de aanbeveling of het nut heeft wel of geen subsidie aan te vragen. Het idee moet gestuurd worden naar: energie-innovatie@minlnv.nl

Samen met de aanvraag moet ook het projectplan worden ingediend. Dit moet per post. Het toewijzen van de aanvragen voor semi-gesloten kassen gebeurd op volgorde van binnenkomst. Voor de aanvragen voor overige systemen is de geschiktheid doorslaggevend. Glastuinders kunnen alvast offertes aanvragen voor hun investeringen. Die hebben ze nodig voor de aanvraag. Ze mogen echter nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Dat mag pas na een ontvangstbevestiging.

Meer informatie Het LNV- Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.