Home

Achtergrond 170 x bekeken

€ 48 miljoen voor energiebesparing in de glastuinbouw

Het ministerie van landbouw stelt 48 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw. Er zijn een tweetal regelingen: Marktintroductie Energie-Innovaties (MEI) en Investeringen op het terrein van energiebesparing (was: IRE).

Beide regelingen vallen onder de module Bedrijfsmodernisering van de Regeling LNV-subsidies. Het doel is om de energiebesparing in de glastuinbouw te stimuleren en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen.

De MEI is opengesteld van 16 april tot en met 7 juni 2007 met een subsidiebedrag van 28 miljoen euro. Deze regeling is voor ondernemers die nieuwe energiebesparende systemen willen installeren, bijvoorbeeld semi-gesloten kassen. Het moet hier gaan om systemen die nieuw op de markt zijn. De subsidie kan oplopen tot maximaal 40% van de subsidiabele investeringskosten.

De regeling investeringen op het terrein van energiebesparing is opengesteld van 14 mei tot en met 25 mei 2007. Hiervoor is € 20 miljoen beschikbaar. Deze is vooral bedoeld voor energie-extensieve bedrijven. De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie:
• Een eerste energiebesparend scherm
• Een tweede energiebesparend scherm
• Een computer om het klimaat te regelen
• Software voor temperatuurintegratie
• Antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof
• Warmtebuffersysteem
• Condensor op retour
• Energieclusters om warmte, CO2 en/of elektriciteit uit te wisselen

Voor investeringen in het tweede energiescherm, kasdek met antireflectiecoating en energieclusters komen ook energie-intensieve glastuinbouwbedrijven in aanmerking. Aanvragers ontvangen maximaal 25% subsidie op hun subsidiabele investeringskosten.

Tuinders mogen nog geen investeringsverplichtingen aangaan. Offertes kunnen al wel worden aangevraagd, maar mogen nog niet worden ondertekend. Dat mag pas als zij een ontvangstbevestiging van hun aanvraag hebben gekregen. Aanvragers van de Marktintroductie Energie-innovaties moeten ook rekening houden met het vereiste projectplan waarin de beoogde CO2-reductie wordt onderbouwd.

Meer informatie Regelingstekst
Meer informatie energiebesparing

  • co2
  • glastuinbouw
  • glasgroenteteelt
  • kas
  • tuinbouw
  • Of registreer je om te kunnen reageren.