Home

Achtergrond

Zeeland heeft ganzenopvanggebieden aangewezen

Op 20 februari 2007 hebben Gedeputeerde Staten het voorontwerp Beheersgebiedsplan ganzenopvang Zeeland vastgesteld. In dit plan staat waar in de winter in Zeeland opvanggebieden voor ganzen komen.

Verspreid over Zeeland is ruim 15.000 hectare opvanggebied aangeduid. Ruim de helft hiervan is bestaand of toekomstig natuurgebied. Het resterende deel van 7.000 hectare is agrarische grond. Buiten de aangewezen gebieden in het plan komen er ruimere maatregelen om ganzen en smienten te verjagen. Het Beheersgebiedsplan ligt vanaf 2 maart tot en met 29 maart ter inzage. Na verwerking van de reacties op het plan zal het plan voor de zomer worden vastgesteld.

Het Beheersplan is het vervolg op de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) en de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN). Deze regelingen maken het mogelijk dat grondeigenaren in de opvanggebieden een vergoeding krijgen voor de opvang van ganzen. De vergoeding bestaat uit twee delen: verrichte werkzaamheden en gederfde inkomsten. Na de vaststelling van het Beheersgebiedsplan kan er aanspraak gemaakt worden op de subsidieregeling. Buiten de opvanggebieden wordt het mogelijk actief smienten, kol- en grauwe ganzen te verjagen, zonodig ondersteund door een beperkt afschot.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.