Home

Achtergrond

Zadenhandelaar Alanheri verwacht verlies

Zadenhandelaar Alanheri verwacht het jaar af te sluiten met een verlies van 750.000 euro.

Het bedrijf kampt met hoge grondstofprijzen en een incidentele kostenpost van 400.000 euro in de eerste helft van dit jaar. De aandeelhouders krijgen door het verlies geen dividend uitgekeerd.

Het bedrijf stelde tevens de resultaten over 2006 naar beneden bij. Alanheri moest het resultaat na belastingen van 361.000 euro wijzigen in een negatief saldo van 636.000 euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 397.000 euro. Eerder had Alanheri een resultaat van 569.000 euro gerapporteerd. Het eigen vermogen is 2 miljoen euro lager dan eerder aangegeven. De omzet kwam uit op 71,9 miljoen euro.

Grootaandeelhouder Recalcico had al eerder aangegeven dat de jaarrekening van Alanheri fouten bevatte. Op 28 december zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden waarop de vaststelling van de jaarrekening van 2006 op de agenda staat.

Eind mei stapte de top van het bedrijf op onder druk van Frans Faas van beleggingsfonds Recalcico. Faas stemde tegen het gevoerde beleid van algemeen directeur Albert den Haan en president-commissaris Leo Lauwaars over 2006. Faas zelf werd commissaris bij het bedrijf. Hendrik Alkemade volgde Den Haan op.

Op vragen of Faas gelijk heeft gekregen met de herziening van de jaarrekening, wil de commissaris niet ingaan. "De wijzigingen vormen de opmaat voor de tuchtprocedure tegen de accountant.'' Faas zet die dan ook door. "Het gaat om dermate ernstige zaken dat een procedure gerechtvaardigd is.'' In een civiele procedure die kan volgen op de tuchtzaak, zal Faas ook de oud-directieleden verantwoordelijk houden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.