Home

Achtergrond 244 x bekeken

Wijzigingen in regeling EIA

Het ministerie van Financiën publiceerde 14 december de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling voor de energie-investeringsaftrek 2001, die per 1 januari 2008 ingaan. De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan fiscaal voordeel.

De kosten voor het EPA (Energie Prestatie Advies) -adviesrapport voor bestaande utiliteitsbouw komen nu ook voor energie-investeringsaftrek in aanmerking. Dit moet dan wel gecombineerd worden met een investering in minstens één van de op de energielijst genoemde maatregelen.

Om budgetoverschrijdingen te voorkomen komt er een maximum geïnvesteerd bedrag per kW geïnstalleerde windenergie, zon-PV (photovoltaïsche omzetting) en warmtekrachtkoppeling (WKK). Daarbij is de energie-investeringsaftrek voor het opwekken van duurzame energie uit biomassa aangescherpt.

Om de benutting van warmte die vrijkomt bij het verstoken van biomassa te vergroten zijn de rendementseisen in de energie-investeringsaftrek verhoogd. Het totaal energetisch rendement van een installatie die biomassa omzet in kracht en warmte moet minimaal 60 % bedragen, waarbij warmte voor tweederde deel meetelt. Bij omzetting in alleen warmte moet het rendement minstens 80 % bedragen.

Systemen voor het transport van duurzame warmte uit installaties die voldoen aan de hiervoor genoemde rendementseisen komen nu ook in aanmerking. De kosten voor verwarmingsnetten in gebouwen en distributiesystemen in woonwijken zijn hierbij uitgesloten.

De regeling beschrijft verder diverse aanpassingen van technische eisen van diverse vormen van opwekking, transport of besparing van energie. Diverse bewerkingen van de biomassa zelf komen bijvoorbeeld niet langer in aanmerking. Voor het opwekken van elektrisch vermogen uit WKK komt een bovengrens van 150 MWe om kleinschalige en decentrale opwekking te bevorderen.

Verder gaat de toelichting van de regeling in op andere overheidsmaatregelen op het gebied van energiebesparing en reductie van broeikasgassen. In het coalitieakkoord staan scherpe doelstellingen voor zowel de reductie van broeikasgassen als voor de efficiency en duurzame bronnen. Voor energiebesparing bij bouwwerken komt er voor bestaande bouw het energielabel en voor nieuwbouw een aanscherping van de EPC-eis (Energieprestatie Coëfficiënt). De nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie bevordert de toepassing van het laatste en van WKK.

Overigens spreekt het ministerie van Financiën niet over de problemen om de eventuele opgewekte stroom aan het net te kunnen leveren. Onlangs berispte de NMa de beheerder van het stroomnet, omdat die niet alle opgewekte stroom wilde afnemen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘EIA’

Lees ook NMa berispt TenneT over afname stroom

Meer informatie Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001; 14-12-2007; nr DB07-661

Meer informatie Senternovem, 27 december 2007: Bedrijfsmiddelen EIA voor 2008 bekend

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.