Home

Achtergrond

West-Brabantse gemeenten slaan handen ineen

Achttien West-Brabantse gemeenten en de Zeeuwse gemeente Tholen hebben vandaag de Verklaring van Dussen aangeboden aan Provinciale Staten.

In de verklaring hebben de betrokken gemeenten afgesproken samen te werken aan een duurzaam energiebeleid. Zo gaan de gemeenten bijvoorbeeld gezamenlijk zoeken naar een mogelijkheid om een groot windpark in de regio te bouwen.

Verder gaan ze onder andere een actieplan opstellen om gft-afval in te zetten voor het opwekken van duurzame energie en worden afspraken gemaakt over het bouwen van grote biomassacentrales.

Ten slotte willen de plaatsen convenanten sluiten met de woningcorporaties die binnen hun gebied opereren om afspraken te maken over energiebesparing en duurzame woningen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.