Home

Achtergrond 279 x bekeken

Weinig veranderingen meststoffenwet

Minister Gerda Verburg van LNV heeft deze week de ontwerpwijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd.

Het wijzigingsvoorstel volgt op de Evaluatie Meststoffenwet 2007. Voor de boomkwekerij zijn de veranderingen beperkt. De stikstofgebruiksnormen voor 2008 en 2009 op zand/löss en veen blijven voor boomkwekerijgewassen ongewijzigd.

De gebruiksnormen voor stikstof op klei gaan in 2008 iets omlaag en komen in 2009 op hetzelfde niveau uit als de normen voor zand/löss en veen. Oorspronkelijk zouden de normen voor klei al in 2008 gelijk zijn aan die van zand, maar omdat de verlaging in twee fases wordt doorgevoerd, wordt dit 2009.

Voor vruchtbomen, rozen, Buxus en coniferen worden de gebruiksnormen door de sector als te laag ervaren. Momenteel doet PPO onderzoek om de bemestingsadviezen voor deze gewassen – die nu nog dateren uit 2000 – te actualiseren. Dit is nodig om de gebruiksnormen aan te kunnen passen. Het onderzoek is geïnitieerd door de NBvB en wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en LNV.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.