Home

Achtergrond

WUR brengt mestuitspoeling glastuinbouw in beeld

Onderzoek van de WUR Glastuinbouw in Bleiswijk moet duidelijk maken hoeveel meststoffen bij grondgebonden teelten in het grondwater terecht komen.

Komend jaar worden op vier tuinbouwbedrijven zogenoemde lysimeters geplaatst, waarin de hoeveelheid uitzakkend water met daarin opgeloste mineralen worden opgevangen. Vervolgens worden deze meetgegevens vergeleken met de daadwerkelijke watergift en gedoseerde meststoffen. Per saldo moeten de onderzoeksresultaten de water- en meststofgift op glastuinbouwbedrijven verbeteren.

Volgens WUR-onderzoeker Wim Voogt krijgen ook de vollegrondsteelten te maken met de nitraatrichtlijn. Deze Europese richtlijn geeft aan hoe hoog het nitraatgehalte in het grondwater mag oplopen. Als maximum geldt 50 milligram nitraat per liter.

"Nu wordt uitspoeling van mineralen in het algemeen en nitraat in het bijzonder niet alleen bepaald door de grootte van meststofgift, maar ook door de hoeveelheid water die wordt beregend of zoals op verschillende bedrijven middels druppelbevloeiing", zegt Voogt. "Daarnaast heeft de grondsoort grote invloed op de snelheid van uitspoelen."

Dit jaar is de watergift en waterconcentratie in de bodem gevolgd op een biologisch glastuinbouwbedrijf. Uit een enquête onder glastuinders bleek dat het moment en de duur van watergeven overwegend op gevoel en waarneming wordt gedaan. Ook bekijkt de ondernemer daarbij de stand van het gewas en de grondsoort.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.