Home

Achtergrond

Voorschot slachtpremie voor kalveren uit 2007

De PVE (Productschappen Vee, Vlees en Eieren) biedt de kalverhouders voor het jaar 2007 een voorschotbetaling aan bij Dienst Regelingen (DR). Het betreft een betaling van ongeveer €20,8 miljoen over kalveren die zijn geslacht in de eerste drie kwartalen van dit jaar. De kalverhouder ontvangt binnenkort een voorschotnota, inclusief toelichting, van de PVE.

Naar verwachting zal het aantal premiewaardige dieren ook dit jaar net onder de 1één miljoen uitkomen. Dit aantal en het financiële plafond van €40,3 miljoen leiden er toe dat niet het volledige premiebedrag van €50 per kalf wordt betaald in juni 2008. De modulatiekorting vanwege het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat van 4 naar 5 % ten opzichte van 2006. Op basis van de momenteel beschikbare gegevens komt het premiebedrag dan uit tussen €39 en €40 per kalf net als in het voorgaande jaar. Het PVE informeert de kalversector als er meer duidelijkheid is over de definitieve bedragen.

Lees ook Geen volledige slachtpremie per kalf (over kalveren uit 2006)

Meer informatie PVE over voorschotbetaling Slachtpremieregeling kalveren 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.