Home

Achtergrond 279 x bekeken 1 reactie

Voeren is topsport

Voeren is topsport
Voeren is een essentiële component in de bedrijfsvoering. Het voer is de bepalende factor voor de conditie van de dieren en hun prestaties. Een juiste manier van voeren luistert nauw en is op elk bedrijf verschillend. Randvoorwaarde te allen tijde is dat het voer van een goede kwaliteit is, dus optimale conservering, geen mycotoxcinen of andere vormen van verontreiniging in het voer. Deze factoren zijn afhankelijk van de aandacht die door de ondernemer wordt geschonken aan de oogst van zijn gewassen. Ook het uitkuilen van ruwvoer vraagt aandacht. Denk hierbij aan voldoende voersnelheid, goed bedekte kuilen en schoon werken (verharding is een ‘must’).
Als deze onderdelen niet voldoende aandacht krijgen, is dit snel te merken aan de conditie en het gedrag van het vee, en zo ook in het bedrijfsresultaat.

Het optimaliseren van een rantsoen is de volgende stap, Dit kan in overleg met de adviseur. De afwegingen tussen het wel of niet gebruiken van verschillende voerelementen en hun eigenschappen dienen zorgvuldig te worden gemaakt. Eigenschappen als structuur, voederwaarde, praktische inpasbaarheid en prijs spelen hierin een belangrijke rol.

Vervolgens komt de methode van voeren aan de orde. Er zijn vele methoden ontwikkeld de afgelopen decennia. Ook in deze afweging is het voor ieder bedrijf verschillend welke methode wordt gebruikt voor het ‘klaarmaken’ van het rantsoen. Een voermengwagen heeft in deze situatie mijn voorkeur. Het bedrijf is van behoorlijke omvang. Vooral dan brengt een voermengwagen vele voordelen met zich mee:
 een homogeen product;
 elk voerelement kan op de juiste wijze in de juiste mate worden toegediend;
 grote capaciteit;
 nauwkeuriger voeren (vaak weeginrichting aanwezig).

Wanneer het voer aan de bovenstaande criteria voldoet (optimale conservering enz.) kan in de wintermaanden 1 keer per dag voeren prima volstaan. Daarbij is wel voorwaarde dat voerresten van de dag ervoor worden verwijderd. Let wel: echt verwijderen, dus niet voeren aan jongvee. Ook jongvee is veeleisend en kan niet volstaan met oude voerresten.

In de zomermaanden is het afhankelijk van het systeem van beweiding welk voersysteem zal worden toegepast. Bij volledige stalvoedering is het aan te bevelen 2 keer per dag te voeren, vooral in warme perioden met een hoge luchtvochtigheid (in de hondsdagen).
Tegen de voorgestelde methoden van voeren heb ik enkele bezwaren:
 automatisch voeren. Dit systeem moet ook bevoorraad worden en kost zo veel arbeid. Ook is de investering voor dergelijke moderne systemen groot;
 voeren uitbesteden. Voeren is van groot belang zoals hierboven is omschreven. Daarom prefereer ik het zelf te doen;
 aanmaken van een mengkuil. Dit is een manier om met een simpele voermethode toch gemengd te voeren. De risico’s vind ik groot. Het conserveringsproces is van essentieel belang voor de kwaliteit van het voer, waarom dan nogmaals inkuilen en het risico lopen dat de conservering niet optimaal verloopt? Ook zijn de kosten hoog.

Voor voeren ten behoeve van de vruchtbaarheid zie het antwoord van dinsdag in week 3!

Eén reactie

  • no-profile-image

    Martin

    Hey Christiaan,

    Goed en helder antwoord naar mijn mening. En door zelf te blijven voeren kan evt. meteen het rantsoen goed worden aangepast. Verder zie je de kuil en dieren dagelijks en dat levert weer extra controle op.
    Veel succes verder

Of registreer je om te kunnen reageren.