Home

Achtergrond

Verschuivingen bij paprika en tomaat

Een inventarisatie onder zaadfirma’s laat een lichte verschuiving zien in segmenten en kleuren bij tomaat en paprika.

Het totale areaal tomaat stijgt licht. Bij trostomaat is een verschuiving naar grovere typen waar te nemen. Ook in de belichte teelten neemt het aandeel tros grof toe ten koste van diverse specialties. Het areaal cocktailtomaat stijgt met 10 tot 15 procent.

Zaadfirma’s zien bij paprika een ongeveer gelijkblijvend areaal en ook geen echte verschuivingen in kleuren. Geel krimpt iets in, omdat in de meeste nieuwbouwkassen rode paprika’s komen te staan. Het beperkte areaal oranje breidt relatief flink uit.

Een tendens lijkt dat telers iets voorzichtiger zijn geworden met hogere aantallen stengels per plant. Verder wordt proefsgewijs wat ervaring opgedaan met enten.

Een uitgebreid overzicht van de verschuivingen bij gewassen en rassen is te vinden op www.weekbladgroentenenfruit.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.