Home

Achtergrond 350 x bekeken

Vermijd risico’s bij nieuwe techniek

Op de doorsnee veehouderijbedrijven wordt het machinepark doorgaans gefinancierd, dus zelf geïnvesteerd. Als we kijken naar de loonwerkbranche en de grote akkerbouwbedrijven dan zien we hier al een geruim aantal jaren het verschijnsel van leasen. De nieuwste machines verschijnen in het landschap om maar aan de wens van de klanten te kunnen blijven voldoen.

Zelf investeren oftewel met eigen vermogen een trekker aanschaffen. Vanzelfsprekend legt dit een fors beslag op je eigen vrije middelen. Je wordt dus zowel juridisch als economisch eigenaar van het object, maar loopt ook alle risico’s wat betreft waardevermindering.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om te leasen. Bij financial lease is sprake van een lening met een pandrecht op puur en alleen het object. De lessor (leasemaatschappij) heeft dus een pandrecht op de trekker. Dit in tegenstelling tot de zekerheden die een bankier wil hebben. Bijkomend feit is het gegeven dat de maandtermijnen in een financiële lease (op balans van de klant) gelijk kunnen lopen met de opbrengsten van het object (de eigen cash flow). Bij financial lease is de ondernemer (lessee) eigenaar van het object, de trekker staat op zijn balans en na 60 maanden is hij naast economisch ook juridisch eigenaar. Ook in het geval van een financial lease draagt de lessee (hier de boer) dus het risico van veroudering of een technisch niet perfecte machine!

Bij een operationele lease huurt de lessee (de boer) de machine en heeft hij meestal een recht van koop aan het einde van het contract. Operationele lease is een vorm van huur en dus zijn de maandtermijnen met BTW belast. In de berekening van de maandtermijn neemt de lessor (leasemaatschappij) een restwaarde op waarvoor de lessee (boer) een kooprecht kan krijgen. Het object staat dus op de balans van de lessor (leasemaatschappij) en deze loopt het technische en economisch risico. De lessee is dus huurder en kan een dergelijke operationele lease zelfs uitrusten met onderhoud, verzekering, etc.
Pas als de techniek bewezen is en de lessee heeft aan zijn verplichtingen voldaan kan hij besluiten de machine over te nemen. De restwaarde ligt dus altijd dichtbij de reële economische marktwaarde.

Persoonlijk kies ik bij investeringen in nieuwe techniek voor de derde variant, de operationele lease. De risico’s liggen dan volledig bij de lessor. Vooral in de precisielandbouw is sprake van nieuwe technieken die zich nog moeten bewijzen. Indien de techniek na afloop van de leasetermijn (ca. 60 maanden) niet het gewenste resultaat weet te leveren kan besloten worden af te zien van een eventuele overname.
Ook kosten als onderhoud kunnen hoog oplopen bij nieuwe technieken. Deze kosten liggen bij operationele lease volledig bij de lessor.

Of registreer je om te kunnen reageren.