Home

Achtergrond 196 x bekeken

Vaste verandermomenten en redelijke invoeringstermijnen

Er komen vaste inwerkingtredingdata en invoeringstermijnen op verschillende beleidsterreinen. Dat heeft minister Zalm van Financiën bekend gemaakt. Zo wordt tegemoet gekomen aan een veelgehoorde klacht van het bedrijfsleven over de frequente wijziging van wet- en regelgeving gedurende het jaar.

Deze veranderingen leiden vaak tot extra nalevingskosten voor bijvoorbeeld aanpassing van de administratie en ICT voorzieningen van een bedrijf. Dat blijkt ook uit de top 10 van hinderlijke regels van de Commissie Stevens.

Als er vaste verandermomenten zijn dan gaan wijzigingen in de wet- en regelgeving op een beperkt aantal vaste momenten in, hebben ondernemers en instellingen een minimale invoeringstermijn om de eigen organisatie op de wijziging voor te bereiden en wordt voorzien in tijdige informatievoorziening en consultatie. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven hier positief tegenover staan.

Het komende jaar zal worden geëxperimenteerd op onder meer de terreinen van Etikettering (Warenwet- en regelgeving), de Milieuwet- en regelgeving, de Bouwwet- en regelgeving en de Fiscale wet- en regelgeving. Medio 2008 zal moeten blijken of de gekozen toepassingen werkbaar zijn gebleken.

Volgens Zalm heeft het de voorkeur dat er slecht 2 (juridische) inwerkingtredingdata zijn: 1 januari en 1 juli. Daarnaast wordt er uitgegaan van een minimum invoeringstermijn van 3 maanden vanaf het tijdstip van publicatie van de regeling. Dit is overigens vanwege Europese regelgeving niet overal haalbaar.

De toepassing van vaste verandermomenten is vooralsnog gericht op wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur en ministriële regelingen. In de aanloop naar de evaluatie in 2008 zal bekeken worden of vaste verandermomenten zich ook kunnen toespitsen op regelgeving van uitvoeringsorganisaties en ZBO’s.

In de brief van Zalm staan ook enkele uitzonderingsgronden. Als er sprake is van zeer hoge private of publieke kosten, bij incidenten en crisis, bij reparaties (bijvoorbeeld koopkrachtplaatjes of rechterlijke uitspraken) en Europese of andere internationale regelgeving.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van Financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.