Home

Achtergrond 177 x bekeken

Toch meer mogelijkheden voor bezwaar

Het is toch mogelijk om op economische en sociale gronden bezwaar aan te tekenen tegen de aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Dat heeft minister Veerman van Landbouw bevestigd in antwoord op Kamervragen.

Er heerst volgens verschillende Kamerleden grote ongerustheid onder agrariërs omdat ze menen dat alleen op grond van ecologische redenen bezwaar kan worden aangetekend. Ook LTO Nederland twijfelde of sociaaleconomische redenen meetellen.

Minister Veerman gaf echter nadrukkelijk aan dat dergelijke overwegingen wel degelijk worden meegenomen in de beslissing. Boeren kunnen nog tot en met 19 februari hun zienswijze indienen.

Nabij Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor ammoniak mogen veebedrijven volgens een bestuurlijke afspraak tussen rijk, provincies en gemeenten groeien tot 5 procent van de meest kritische depositiewaarde. Deze afspraak wordt door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund.

Wel bestaat de vrees dat de ammoniakuitstoot toch stijgt. Minister Veerman beloofde echter een onderbouwing te leveren voor het feit dat dat niet het geval is, middels een binnenkort te verschijnen Alterra-rapport. Hij stelt dat de ammoniakuitstoot zelfs nog kan dalen.

Het eerste beheerplan voor een Natura 2000-gebied De Peel moet in september klaar zijn. Dit is een proeftuin voor alle andere te ontwikkelen beheerplannen. Het is de bedoeling dat er over ongeveer drie jaar dergelijke plannen zijn voor alle Natura 2000-gebieden. Tot dit het geval is bestaat er een interim-afsprakenkader. Dit is een bestuurlijk akkoord dat LTO in november sloot met rijk, provincies en gemeenten.

Lees ook Procedure aanwijzing Natura 2000-gebieden van start
Lees ook Afspraken over aanpak ammoniak rond Natura 2000-gebieden
Meer informatie Aanwijzing Natura 2000-gebieden (eerste tranche)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.