Home

Achtergrond 387 x bekeken

Studiemiddagen over actuele Agrarische thema’s

Agrocount organiseert ook in 2007 weer een aantal studiemiddagen over actuele thema’s in de agrarische sector. De aandachtsgebieden zijn hierbij zeer divers en er wordt diep ingegaan op de materie, zodat de deelnemers goed op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de meest recente ontwikkelingen in wet en regelgeving. De cursussen worden gegeven door experts in de betreffende gebieden.

Studiemiddagen die dit jaar tot nu toe op het programma staan zijn: de Agro fiscale leergang, de landbouwvrijstelling in de wet IB 2001, bedrijfsopvolging in de agrarische sector, de Nieuwe Pachtwet en de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening in de praktijk. Er zullen naar aanleiding van de actualiteit in de loop van het jaar nog meer studiemiddagen volgen.

Tijdens de studiemiddag Agro-fiscale leergang komen onderwerpen aan bod als: de agrarische bedrijfswoning, de emigrerende agrariër, overdrachtsbelasting, natuursubsidies, actuele jurisprudentie en nog veel meer (afhankelijk van de actualiteit).

De studiemiddag landbouwvrijstelling in de wet IB 2001 gaat tot in de kleinste details in op deze sterk ingeperkte regeling. Aan de landbouwvrijstelling is keer op keer geschaafd en geknabbeld. De laatste kaasschaafronde werd doorgevoerd met de wet IB 2001. Sindsdien en nog steeds worden er rechtzaken over gevoerd en verschijnen er nieuwe besluiten over.

Bedrijfsopvolging is iets wat ook in de agrarische sector elk jaar regelmatig voorkomt. Het is vaak een kritiek moment in het bestaan van de onderneming. De fiscaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. In de agrarische sector wordt er in de meeste gevallen voor gekozen geruisloos door te schuiven (omdat het meest eenmanszaken of maatschappen zijn). Tijdens de cursus zal dan ook uitgebreid worden ingegaan op de voorwaarden en gevolgen van de geruisloze doorschuiving. Verder zal aandacht worden besteed aan mogelijke alternatieven voor dit opvolgingsinstrument.

Maar ook gaat de cursus in op de bedrijfsopvolging bij een agrarische onderneming die wordt gedreven in een bv. De bijbehorende fiscale voorschriften, de successiewet, de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting en tot slot de omzetbelasting in combinatie met productie- en toeslagrechten. De cursus zal sterk op de dagelijkse praktijk zijn toegesneden, waarbij de actualiteit uiteraard niet uit het oog zal worden verloren.

Aanleiding voor de studiemiddag nieuwe Pachtwet is het feit dat de pachtwet onlangs is gewijzigd. Hier worden vragen beantwoord als: Welke bescherming biedt de Pachtwet straks nog, wie heeft er recht op toeslagrechten, kan ik de al tien jaar ongewijzigde pachtprijs in één keer op het hoogst toelaatbare niveau brengen enzovoorts.

Tot slot wordt op 1 januari 2008 de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening ingevoerd. Deze wet heeft grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Alle ruimtelijke procedures zullen erdoor wijzigen. Onder meer de bestemmingsplanprocedure wordt flink verkort, de goedkeuring van bestemmingsplannen door de provincie vervalt en het streekplan en de Planologische kernbeslissing verdwijnen. Alle op handen zijnde wijzigingen zullen tijdens de tot nu toe laatst geplande cursus aan bod komen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.