Home

Achtergrond

Schaarste op elektriciteitsnet te voorkomen

De door de Tweede Kamer gevreesde schaarste op het elektriciteitsnet is te voorkomen. Dat heeft minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vandaag geschreven aan de Tweede Kamer.

Zij geeft aan hoe ze de knelpunten, Eemshaven en Maasvlakte, aanpakt en hoe ze op lange termijn wil voorkomen dat het net niet berekend is op de groeiende productie van elektriciteit.

Om het probleem in de Eemshaven op te lossen heeft Van der Hoeven een akkoord gesloten met de noordelijke provincies over het ”verzwaren” van een hoogspanningsverbinding en het aanleggen van een nieuwe verbinding, die in 2013 klaar moet zijn. Om de problemen in het Rotterdamse havengebied en het Westland op te lossen komen er aanpassingen aan het regionale net.

Als gemeenten in Zuid-Holland ”constructief meewerken aan de planologische inpassing” van de benodigde kabels kunnen tuinders die stroom produceren in het Westland die leveren aan het net.

Als producenten van elektriciteit een installatie willen bouwen, dienen zij een aanvraag in om aangesloten te worden op het elekticiteitsnet. Daarbij geldt het principe ”wie het eerst komt, het eerst maalt”. Van der Hoeven wil voorkomen dat een aanvraag oneigenlijk wordt gebruikt om een concurrent buiten spel te zetten. De CDA-bewindsvrouw wil een systeem van aanbetalingen invoeren. Bovendien blijft de aanvraag alleen in behandeling als aantoonbaar voortgang wordt gemaakt met de uitvoering van het project.

Van der Hoeven wil ook tegemoet komen aan de wens van de Kamer om groene stroom voorrang te geven bij toegang tot het net, door een wijziging van de wet voor te bereiden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.