Home

Achtergrond

Samenvatting Natura 2000 doelendocument op internet

Het ministerie van LNV heeft een samenvatting van het Natura 2000 doelendocument op internet geplaatst. In het document staat de systematiek voor de formulering van de Natura 2000 gebieden doelen. Ook geeft het document de criteria voor de begrenzing van de diverse gebieden.

Het Natura 2000 doelendocument is een beleidsdocument van het ministerie van LNV. Het geeft voor de 162 Natura 2000 gebieden het kader voor de aanwijzingsbesluiten. Het geeft tevens sturing aan de op te stellen beheersplannen.

Uitgaande van de documenten die eerder zijn gehanteerd bij de selectie en de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden, staat in het Natura 2000 doelendocument de systematiek voor de formulering van de Natura 2000 doelen, zowel op landelijk als op gebiedsniveau uiteengezet. Tevens geeft het Natura 2000 doelendocument de criteria voor de begrenzing van de Natura 2000 gebieden.

Voor de habitattypen, soorten en vogelsoorten waarvoor Nederland een Europese verantwoordelijkheid heeft, zijn de staat van instandhouding, het relatief belang in Europa en de belangrijkste opgaven voor Nederland bepaald. De resultaten daarvan staan verkort in de samenvatting.

Meer informatie Doelendocument

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.