Home

Achtergrond

Samen voor succes

De vakbladen besteden er het hele jaar al volop aandacht aan samenwerking. In alle agrarische sectoren ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden om verscheidene redenen. Bedrijven die gericht zijn op afbouw (staking) van de bedrijfsactiviteiten zoeken een mogelijkheid om door samenwerking hun vermogen zeker te stellen en dit niet naar de fiscus te brengen. Maar ook jonge ondernemers met groei ambities zoeken bij een tekort aan opties naar nieuwe ‘uitdagingen’. Bij onvoldoende ruimte om te groeien met het eigen ouderlijk bedrijf kan een samenwerking dé uitkomst bieden.

Melkmaatschappen op retour

In de melkveehouderij zien we al een aantal jaren de zogenoemde melkmaatschappen. De stoppende melkveehouder vormt met een doorboerder een maatschap en brengt daar zijn melkquotum in. Vaak wordt er maandelijks een vaste vergoeding betaald voor het gebruik van het quotum. Na 3 jaar is er voor beide partijen een belastingvoordeel te behalen.
Door de enorme daling van de prijzen van melkquotum en de ongunstige vooruitzichten is de melkmaatschap alweer op zijn weg terug.

Op dit moment worden ook hele bedrijven samengevoegd om samen een vuist te maken en toekomstperspectief te behouden. Een mooi voorbeeld hiervan is de V.O.F. Koe & Koe. Twee jonge gezinnen met een gemiddeld melkveebedrijf (500.000 kg melk en 25 ha grond) gaan samen verder met één nieuw melkveebedrijf voor 200 melkkoeien. Ik ben wel benieuw hoe deze bedrijven er over 10 jaar voor staan. Eerst lijkt het leuk om samen met je beste kameraad samen een bedrijf te stichten maar na verloop van tijd blijken de interesses te verschillen en dan laat ik de echtgenotes nog buiten beschouwing. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat bedrijven van twee broers zijn gesplitst.

Samenwerking in de keten

Niet alleen samenwerking tussen primaire bedrijven maar ook binnen de keten is steeds meer een issue. In de varkenshouderij is men bezig met het Gezinsbedrijf Plus onder het motto; “van zaadje tot karbonaadje”. In Markelo (Ov.) is onlangs in de gemeenteraad besloten dat er een varkenscluster komt met een zestal gezinsbedrijven. Binnen dit cluster wordt zoveel mogelijk een gesloten keten nagestreefd. Voer wordt aangevoerd en vlees(varkens) wordt afgevoerd. De mestverwerking en productvermarkting dient men gezamenlijk te regelen binnen het cluster. Op zich vind ik het een goed initiatief om dit soort ontwikkelingen mogelijk te maken. Toch vind ik het jammer dat dit op één plek nieuwe wordt gerealiseerd. Er zullen de komende jaren legio bedrijven leegstaan om welke reden dan ook. Kunnen deze bedrijven (mits gelegen in landbouwontwikkelingsgebied) niet worden verkocht aan toekomstige ondernemers?

Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat samenwerking valt of staat met de persoon, de ondernemer en de vent. Ken je je eigen kwaliteiten en onderken je sterkten en zwakten? Bij veel agrarische ondernemers ligt het kopieergedrag op de loer oftewel de buurman bouwt een stal..nou dan kan ik natuurlijk niet achterblijven.
Kortom, de ondernemer staat centraal!

Of registreer je om te kunnen reageren.