Home

Achtergrond 759 x bekeken

Rendementsmeting bij twijfel rendement luchtwassers

Om te bekijken of minimaal het beoogde reductiepercentage van een luchtwasser wordt gehaald, kan het bevoegd gezag binnen 9 maanden nadat het systeem is gerealiseerd verzoeken om een rendementsmeting. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel van Milieu in antwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris verwacht dat de rendementsmeting alleen zal plaatsvinden bij gerede twijfel. Een onderzoek naar de hoeveelheid gebruikt zuur, de afgevoerde hoeveelheid spuiwater en dergelijke kan die twijfel veroorzaken. Een controle op het feitelijk gebruik van de luchtwasser of een controle door de procescomputer is hier niet voldoende.

Er zijn veel typen luchtwassers en het spuiwater van elke luchtwasser is niet van gelijke kwaliteit of samenstelling. Een algemeen geldend lozingvoorschrift is volgens Van Geel daarom niet goed mogelijk. In het spuiwater van een chemische luchtwasser kan zich bijvoorbeeld een aanzienlijke hoeveelheid sulfaat bevinden, dat bij lozing op de riolering het rioleringssysteem kan aantasten. Spuiwater van een biologische luchtwasser bevat geen sulfaat zodat lozing op de riolering wel mogelijk zou moeten zijn.

In het Besluit landbouw milieubeheer staat daarom dat het bevoegd gezag per geval, na afstemming met het waterkwaliteitsbeheer, bepaalt of lozing op de riolering toegestaan is. In de beoordeling zal de capaciteit van de riolering en de aard en omvang van eventuele negatieve gevolgen voor het verwijderingsrendement van de afvalwaterzuiveringinstallatie worden betrokken.

Lees ook 15 miljoen euro voor aanschaf luchtwassers

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.