Home

Achtergrond

Rendabel vanaf 16 hectare poters

Om het rendement inzichtelijk te krijgen is de volgende berekening nodig:
De kosten:
 Investeringskosten € 25.000,- / 7 = € 3571,43
 Abonnementskosten € 1.000,-
De totale kosten voor het GPS-systeem bedragen dus € 4.571,43 per jaar

Wanneer we het positieve effect van precisielandbouw berekenen op basis van een financieel voordeel van 5 procent in aardappelopbrengst zal deze € 4.571,43 terugverdient moeten worden door deze 5 procent meeropbrengst.

De gemiddelde opbrengst van pootgoed is ongeveer 38 ton per/ha op klei.
De gemiddelde uitbetalingsprijs van pootaardappelen in de pool geteeld is ongeveer € 23,- per 100 kg.

Opbrengsten: 38 ton x 105% = 39.9 ton per ha De meeropbrengst door GPS is dus 1900 kg per ha. Deze meeropbrengst levert 1900 x 0,23 = € 437,- per ha op.

Kosten: Voor de 1900 kg zijn in principe geen extra teeltkosten gemaakt. Alleen het transporten, opslaan, sorteren en keuren van het product en een deel van de aanschaf van het GPS systeem. Voor transport opslaan sorteren en keuren wordt ongeveer 8 eurocent per kilo gerekend. 1900 x 0,08 = € 152,- per ha

“Meer” saldo:Het extra saldo door het gebruik van GPS zijn de opbrengsten minus de bewerkingskosten 437 – 152 = € 285,- per ha.

Benodigde hectares om uit de kosten te komen: jaarkosten bedragen € 4.571,43.
4.571,43 / 285 = 16,04 ha.

Het systeem zou betaald zijn bij de teelt van 16 ha pootaardappelen bij een afschrijving over 7 jaar en abonnementskosten van € 1.000,-

In dit verhaal is puur gekeken naar de meeropbrengst in kg pootaardappelen. Er zijn natuurlijk nog veel meer voordelen te behalen die moeilijker te becijferen zijn zoals:

- uniformer product met als resultaat betere maatverhouding / sortering
- lagere (grond)bewerkingskosten (arbeid, diesel, slijtage) door hogere capaciteit
- minder beschadiging aan het pootgoed door nauwe sluitrijen
- minder spuitschade / strooischade door overlap of te breed rijden
- minder pootgoed nodig door verkomen van overlap
- mogelijk gebruik van het systeem in andere gewassen met het daarbij horend financieel voordeel
- betere concentratie / kwaliteit / efficiëntie bij pootwerk doordat er niet meer op het rechtrijden gelet hoeft te worden

Gps kan op deze manier zorgen voor een toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering.

Of registreer je om te kunnen reageren.