Home

Achtergrond 364 x bekeken

Regeling Meststoffenwet is nog niet klaar

De Tweede Kamer discussieerde opnieuw over een wijziging van de uitvoeringsregeling voor de Meststoffenwet. Er zijn zeven moties ingediend. Deze week wordt daarover gestemd. Minister Verburg ziet de moties als onderdeel van een inspraakronde. Ieder kan tot en met 26 januari 2008 zijn zienswijze inbrengen.

Minister Verburg van LNV stuurde vrijdag 14 december het ontwerp van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet naar de Tweede Kamer. Aanvankelijk leek er volledige overeenstemming te zijn, maar uiteindelijk gaf het ontwerp aanleiding tot zeven moties. Een motie betreft de vraag of de normen voor weidend melkvee teruggebracht kunnen worden tot die voor het binnengehouden van vee. Koeien in de wei ziet men als diervriendelijk en als verfraaiing van het landschap, maar er gaan dan meer mineralen verloren in het milieu. Als de politiek deze verliezen accepteert, kunnen er meer koeien in de wei blijven.

Een andere motie betreft de stikstofnormen voor kleigrond. Hoge of lage stikstofverliezen per hectare zouden geen invloed hebben op het nitraatgehalte in grond- en oppervlaktewater. Die conclusie is ook te vinden in de Evaluatienota Meststoffenbeleid 2007, waarover de Kamer en het kabinet het eens leken te zijn. Verburg is bang dat de EU de resultaten van het onderzoek in Nederland niet zo maar accepteert. Vanwege de onzekere toekenning van de derogatie voor de komende termijn is het belangrijk dat de EU de Nederlandse maatregelen serieus neemt.

Iedereen heeft nu een kans zich uit te spreken. De ontwerpwijziging van de Uitvoeringregeling Meststoffenwet is beschikbaar op de website van het ministerie van LNV. De moties uit de Tweede Kamer zijn hierin nog niet verwerkt. Om zo snel mogelijk met de nieuwe regeling te kunnen werken, was het belangrijk dat de inspraakronde startte. Als er geen onoverkomelijke bezwaren worden ingebracht, kan de nieuwe regeling ingaan per februari 2008.

Schriftelijk naar voren gebrachte zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Directie Juridische Zaken,
Postbus 20401,
2500 EK ’s-Gravenhage.

Lees ook Tweede Kamer akkoord met aanscherping mestbeleid

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘meststoffenwet’

Meer informatie LNV: Inspraak Uitvoering Meststoffenwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.