Home

Achtergrond 1 reactie

Rare quotumverruiming

Van de door EU-landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel aangekondigde 'zachte landing' voor de melkveehouderij en zuivel richting het einde van de Europese melkquotering in 2015, is weinig te merken.

De uitbreiding van 2 procent van alle landenquota per 1 april 2008 is slechts een stap op zich en biedt geen zekerheden.

Vreemd genoeg produceert Fischer Boel wel een nota over de vooruitzichten voor de zuivelmarkt, maar geen visie op het beleid tot aan de afschaffing van de productiebeperking in de EU. De algehele verhoging van 2 procent wordt, naast de al eerder afgesproken 0,5 procent, verantwoord geacht om te profiteren van de toegenomen vraag. Dat geldt maar voor een beperkt aantal lidstaten, aangezien de meeste lidstaten het quotum nu al (jaren achtereen) niet volmelken.

Als de Europese Commissie daadwerkelijk de sector in bijvoorbeeld Nederland en Denemarken meer vrijheid op de markt wil geven, had zij de quotumverruiming anders moeten aanpakken. Logischer was geweest als zij aan de uitbreiding een Europese verevening had gekoppeld. De enkele overschrijder wordt dan gecompenseerd door de groep lidstaten die het quotum nu en straks niet vol krijgen.

Daarmee zou de Commissie een duidelijk signaal richting quotumloos tijdperk (2015) hebben afgegeven. Bijkomend voordeel: de kans op brede steun van de lidstaten was dan ook groter geweest.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Grensboerke

    Waarom is een europese verevening beter? Een ding weten we zeker, andere landen denk aan Italie zal gigantisch boven zijn quotum uit melken en of zij daarbij aan dezelfde "milieu" eisen moeten voldoen als wij is nog maar de vraag. Op deze manier, met 2% extra, kan bekeken worden waar de productie nu echt los komt. En in Nederland is dit zeer onwaarschijnlijk zolang "mestverwerking" niet echt van de grond komt of zolang het niet mogelijk wordt om mest af te zetten in het buitenland. Waarom wel een europese quotumverevening en geen mestverevening vraag ik me dan af.

Of registreer je om te kunnen reageren.