Home

Achtergrond 7 reacties

Rabo: zuivelfusie prachtige ontwikkeling

De manier waarop de zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina tot elkaar zijn gekomen is een toonbeeld van hoe het er in de coöperatieve wereld aan toe moet gaan.

"Het is een prachtontwikkeling", zegt Wim Thus, afdelingsdirecteur landbouw Food &Agri van de Rabobank.

Thus vindt het van kracht getuigen dat de voorzitters van de zuivelcoöperaties en niet de directies het voortouw hebben genomen om de kansen voor samenwerking te bekijken. "Ik heb dit ook zo tegen de coöperatievoorzitters gezegd." De Rabo-directeur is ervan overtuigd dat er de komende vijf jaren nog veel meer gaat gebeuren in de wereldwijde zuivelsector. Bijvoorbeeld door de vrije wereldhandel en de huidige spanningen op de markt.

Thus: "Er ligt een enorme markt voor de zuivel open en daar moeten bedrijven zich klaar voor maken. Het gaat erom je kracht te benutten als coöperaties en je niet tegen elkaar te laten uitspelen. Als je je energie aan elkaar kwijtraakt, zoals we afgelopen voorjaar hebben gezien, wint niemand er iets bij. Deze fusie biedt volgens mij enorme synergievoordelen, zowel bij de verwerking en optimalisatie van stromen als bij de afzet."

Thus meent dat het er de komende tijd vooral om gaat dat beide coöperaties de juist vervolgstappen zetten. "Dat is nog een heidens karwei. Maar de banken hoeven niet meteen aan tafel te zitten. Het begint met vertrouwen van de leden en dat lijkt er te zijn."

De Rabobank denkt niet dat de fusie zal stranden op mededingingsproblemen. "Als een fusie ooit zou kunnen slagen, dan nu wel omdat de bedrijven volledig opereren in Europes en mondiale markten. Daarbij hebben we het afgelopen halfjaar duidelijk gezien dat boeren niet veroordeeld zijn tot hun coöperatie." Ook aan de afzetkant ziet hij geen probleem: "Ik denk zelfs dat het goed is voor de supers om een volwaardige partner naast zich te hebben."

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ton

  Thus heeft maar tot op zekere hoogte gelijk. Waar we als leden extra alert op moeten zijn is dat het ons hetzelfde overkomt als met de/onze coöperatieve Rabobank, de vroegere Boerenleenbank. Een bank opgericht door en eigendom van de boeren. Echter, heden ten dagen gen eigendom, geen zeggenschap en delen we niet meer mee in de winst maar lopen anderen hier mee weg. Wel meent men nog te moeten vertellen hoe we dienen te produceren om überhaupt nog een lening onder gunstige condities te krijgen. Dit alles is dus hoe het niet moet en vraagt de nodige aandacht van de huidige eigenaren van de zuivelcoöperaties om er voor te zorgen dat ons dit niet weer gebeurt.

 • no-profile-image

  ton

  Gert, voor mij kan de vergoeding voor onze werknemers (bestuursleden)niet hoog genoeg zijn als dit de beurs van de werkgever ( wij melkveehouders) spekt.
  Andersom geredeneerd; waarom zouden ze zich inspannen als er niks tegenover staat? Wel denk ik dat we er bovenop moeten zitten en ze moeten behandelen zoals dat met iedere werknemer gebeurt; bij goede inspanningen een goede beloning, en bij slechte inspanningen ontslag zónder gouden handdruk. Ieder halfjaar een functioneringsgesprek zou niet verkeerd zijn.

 • no-profile-image

  Peter

  Mijn eerste gedachten waren een goede ontwikkeling. Maar de uitbetaalde melkprijs bij Campina was niet goed. Maar waarom nu en waarom zoveel melkveehouders die vertrokken zijn en nog gaan vertrekken. Ik heb links en rechts goed geluisert en ben toch flink geschrokken. Eerst kwam men niet tot fusie en nu ineens wel. Is het nood of vooruit zien? Door slecht bestuur, arogantie, machtspel zijn er veel cooperties kapot gegaan. Ik denk dat hier ook veel aan de hand is. Ik ben in de vergaderingen van Campina verschrokken hoe ze met de leden omgingen. Dat er een uittocht ging volgen was dan ook te verwachten. Dit moet ook W.Thus beseffen. Zou het niet verstandiger zijn om ze daar maar is op aan te spreken. Mensen behandel je op een eerlijke manier. Daar hoef je geen dure reclame voor te maken. Dit is een uitstraling die altijd sucsesvol is. Als je dit verbloemt blijft het altijd voor de voeten lopen.

 • no-profile-image

  gert

  vooral geen hoge vergoeding geven aan bestuursleden en raden van commisarisen,anders voelen zij niet de pijn van een lage melkprijs,die de gewone boer wel voelt.bij een hoge vergoeding zitten die heren heel comfortabel in de bestuursstoel.hebben ze de laatste jaren ook gedaan,kijk maar naar het leirapport dat in opdracht van de rabobank is gemaakt

 • no-profile-image

  gerrit

  ...Ik vind het maar griezelig, als die grote heren samengaan! En ik vrees voor een lage melkprijs....Straks wordt het denk ik zo van, u ' mag ' de melk leveren voor zeg maar 27 cent....Wilt u dat niet..Jammer dan. Dan maar niet barst maar met uw melk.
  Ik denk dat de top het beter zal krijgen en de melkveehouders wederom de dupe zijn........
  Concurentie is gezond, lijkt mij

 • no-profile-image

  ton

  Gerrit, je hebt gelijk dat concurrentie er moet zijn voor een goede melkprijs. Alleen moet deze concurrentie niet tussen de zuivelfabrieken plaatsvinden. Laat dus de supermarkten onderling maar concurreren om de melk in hun schappen te krijgen voor een prijs welke voor de melkveehouders acceptabel is.
  Laat ons maar eens hetzelfde spelletje spelen als wat zij jaren met ons melkveehouders gedaan hebben.
  Moeten we als producenten wel één front vormen; deden zij ook, en met jarenlang succes.

 • no-profile-image

  ton

  Ik vraag me in alle oprechtheid af of met de huidige spotmarktprijs van ca. € 0.29 (vandaag) dezelfde massale uittreding had plaatsgevonden. Enkele maanden geleden lag deze prijs nog tegen de € 0.50
  Dat er dingen bij de coöperaties wrevel hebben opgewekt staat buiten kijf en is niet goed te praten, maar of enkel de handelswijze van de coöperaties richting de leden de reden is geweest juist nu zo massaal te vertrekken waag ik inmiddels toch te betwijfelen. Maar de zaak staat door het geluid van de (ex)leden op scherp, en dat is goed voor de sector.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.