Home

Achtergrond

Planbureau voorziet lagere groei volgend jaar

De economische groei in Nederland bedraagt volgend jaar 2,25 procent. Dit jaar is dat nog 3 procent.

Dat blijkt uit vandaagag gepubliceerde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Op Prinsjesdag ging het planbureau voor dit jaar nog uit van 2,75 procent groei. Voor volgend jaar was dat toen 2,5 procent. De terugval in 2008 wordt veroorzaakt doordat de internationale economische groei vertraagt.

Volgens het CPB zal de spanning op de arbeidsmarkt volgend jaar verder oplopen. Het aantal vacatures stijgt, terwijl de werkloosheid terugloopt. In 2008 bedraagt de werkloosheid gemiddeld 310.00 personen, ofwel 4 procent van de beroepsbevolking. Dat is ruim onder het niveau waarbij de arbeidsmarkt in evenwicht is.

De krapte op de arbeidsmarkt leidt volgend jaar tot een aanzienlijk hogere loonstijging en meer inflatie. Voor dit jaar raamt het planbureau de geldontwaarding op 1,5 procent. In 2008 zou dat 2,25 procent worden.

De overheidsfinanciën zullen volgens het CPB dit jaar in evenwicht zijn. Voor volgend jaar voorzien de rekenmeesters van het kabinet een begrotingsoverschot van een half procent. Dat is in overeenstemming met de eerdere CPB-raming.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.