Home

Achtergrond

Overleg Werktuigenvrijstelling en WOZ

Er is een lijst op komst van agrarische bedrijfsmiddelen, die tot een onroerende zaak horen of een zogenoemd werktuig zijn. Vertegenwoordigers van de LTO, de VLB, de VNG, de Waarderingskamer en het Platform Landbouwnormen overleggen momenteel over de werktuigenvrijstelling in de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken). Het belang van de lijst zit hem in de afschrijvingsbeperkingen die ingingen per 1 januari 2007.

Vanaf 1 januari 2007 is het van belang rekening te houden met de wettelijke afschrijvingsbeperkingen voor onroerende zaken. Op beleggingsvastgoed mag niet verder worden afgeschreven dan tot op de WOZ-waarde. Op onroerende zaken die in de onderneming zelf in gebruik zijn, mag met ingang van 2007 niet verder worden afgeschreven dan tot op 50% van de WOZ-waarde. Deze afschrijvingslimieten worden de bodemwaardes genoemd. Door deze nieuwe regeling wordt het belang van de WOZ-taxatie van (bedrijfs)gebouwen steeds belangrijker. Het gaat daarbij niet alleen maar om de taxatie zelf, maar ook de werktuigenvrijstelling is voor de agro-sector van groot belang.

Een werktuig dat niet behoort tot het gebouw voor de grondslag van de WOZ, valt niet onder de afschrijvingsbeperkingen voor gebouwen. Een werktuig wordt in een kortere periode afgeschreven dan een gebouw. Een snelle afschrijving levert dan ook een liquiditeitsvoordeel op. Het is dan ook voor de ondernemer voordelig om scherp toe te zien op de WOZ-taxatie.

De vraag of bijvoorbeeld een voerhek in een stal of de assimilatieverlichting in een kas werktuigen zijn in de zin van de WOZ kan stof tot discussie opleveren. Om uitlegproblemen achteraf te voorkomen wordt op dit moment druk gewerkt aan een lijst met agrarische bedrijfsmiddelen, waarop aangegeven wordt of ze wel of niet aangemerkt kunnen worden als werktuig in de WOZ. De voorlopige lijst bevat circa 500 bedrijfsmiddelen. Het is de intentie dat de lijst op korte termijn definitief wordt vastgesteld en bekendgemaakt.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘WOZ’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.