Home

Achtergrond 4 reacties

Overheden spelen met vuur

De roep naar een andere verdeling van de Europese gelden is niet nieuw.

Verschillende binnen- en buitenlandse politici hebben in de afgelopen jaren betoogd dat het deel dat door landbouw wordt gebruikt te groot is. EU-commissaris Fisher Boel heeft nu gezegd dat het landbouwdeel op peil blijft, maar dat er wel een herverdeling binnen dit landbouwbudget moet plaatsvinden.

Een groter deel wordt specifiek bestemd voor plattelandsontwikkeling en dus blijft er een kleiner deel voor de productie van voedsel en/of energie over. Ik vind het in dit verband triest dat er nog steeds goede landbouwgrond uit productie genomen wordt. Men geeft kennelijk liever geld uit aan zaken die onze ogen op dit moment strelend vinden.

Maar wat ik veel erger vind, is dat daarmee het principe van de voedselzekerheid wordt losgelaten. En dat principe was toch juist het fundament van het gemeenschappelijke landbouwbeleid? Na de Tweede Wereldoorlog vond men elkaar in de overtuiging dat de Europese burgers verzekerd moesten zijn van een goed en goedkoop voedselpakket. Middels een stelsel van ondersteunende maatregelen werden de boeren gestimuleerd tot kwaliteitsverbetering en productieverhoging, waardoor het voedsel voor de consument betaalbaar kon blijven.

Mij is altijd geleerd dat de toekomst opgesloten ligt in de geschiedenis. En die geschiedenis heeft geleerd dat iedere zorgvuldige overheid het tot zijn allereerste taak rekent, dat de mensen voldoende betaalbaar voedsel hebben. Ik weet natuurlijk best dat de beleidsmakers van vandaag, die geen honger hebben meegemaakt, zich amper kunnen voorstellen dat er onrust kan bestaan over het voedselaanbod.

Op dit moment lijken we ons immers meer zorgen te maken over de oplopende prijzen door een dreigend energietekort. Maar ik ben er van overtuigd dat zodra de voedselzekerheid in gevaar komt, de onrust daarover vele malen groter zal zijn. Overheden, jullie spelen met vuur.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Richard

  De geschiedenis heeft slechts één feit bewezen en dat is dat onze politici er niet van leren. Zij leven voor de dag van hun regeringsperiode; “apres nous la diluge” zei een bekende Fransman reeds jaren geleden. Na WWII vond men zich ook in de overtuiging dat het bevolkingsbureau nooit meer zo gedetailleerd mocht zijn dat bevolkingsgroepen zo gemakkelijk op bepaalde kenmerken gesorteerd zouden kunnen worden. Weet u nog wel? De informatieve vergaarwoede van de huidige bestuurders heeft er echter toe geleid dat ELK PERSOONLIJK DETAIL van ELKE BURGER direct beschikbaar is. Wat de geschiedenis ons leert is dat zij zich herhaalt omdat deze mensheid er niets van opsteekt. Lering uit geschiedenis wordt door goede opvoeding en goede educatie overgebracht; beide zaken zijn in Nederland echter reeds decennia in totaal verval geraakt.

 • no-profile-image

  gert

  als politici en burgers niet willen luisteren,dan moeten ze tzt. maar met een lege maag van de natuur genieten,een nieuwe variant van zimbabwe

 • no-profile-image

  Anne van den hof

  Ook nu is er onder een grote groep burgers onrust over de voedselzekerheid van vooral veilig/gezond en eerlijk voedsel. Er is bijv. geen onderzoek gedaan naar de effecten van gen.tech op het menselijk lichaam. Sporadisch is er wel onderzoek gedaan naar de relatie ervan met de gezondheid van dieren. Wanneer de uitslag niet was zoals deze door de giga-chemische bedrijven was bedoeld, dan werd er wat gestoeid met deze uitslag. Inderdaad overheden spelen met vuur mbt een divers aanbod van veilig/gezond en eerlijk voedsel. Zo zijn er vast meer voorbeelden van te noemen.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Overvloed en schaarste liggen niet zo heel ver uit elkaar. Maar goed, een boer en een soldaat worden alleen gewaardeerd in tijd van oorlog zei m,n opa altijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.