Home

Achtergrond 463 x bekeken 1 reactie

Optimalisatie voorop

De afgelopen jaren is de melkrobot enorm in opmars. Twee op de drie boeren kiest bij vervanging van zijn huidige melkstal voor een automatisch melksysteem. Ontwikkelingen die hiermee gepaard gaan zijn de beschikbaarheid van arbeid, groei van bedrijven, diergezondheid c.q. dierwelzijn, kostprijs, kwaliteitseisen en niet te vergeten de sociale aspecten.

De opdracht luidt: in deze opdracht ga je uit van een melkveebedrijf met een omvang van 100 melkkoeien, arbeidsaanbod is ca. 1,5 VAK, bedrijfsopvolging is nog onzeker en een ondernemer die zijn bedrijf wil ontwikkelen rekening houdend met hiervoor genoemde aandachtspunten. De keuze valt op het automatisch melken.

De huidige bedrijfsomvang van 100 melkkoeien vergt tenminste 2 melkrobots of een systeem met een industriële arm en bijv. 3 boxen (Titan). Om deze forse investering (ca. € 220.000) ook rendabel te maken zal er melkquotum aangekocht moeten worden om een optimale bezetting per melkrobot na te streven van ca. 60 melkkoeien. De capaciteit wordt bepaald door het productieniveau, melksnelheid, aantal melkingen per dag, het koeverkeer en de opstelling van het systeem.

Huisvesting is ook van wezenlijk belang bij de keuze voor een automatisch melksysteem. Een aantal zaken hierbij zijn belangrijk, zoals het ligbed, het aantal vreetplaatsen, klauwgezondheid, toegankelijkheid van de krachtvoerboxen en de melkrobot. Het succes van robotmelken staat of valt met de bereidheid van de koe om de box van de melkrobot uit eigen beweging te betreden.
Ik ben van mening dat een koe nooit onder dwang door het systeem moet worden ‘gejaagd’. Deze aanpak is van cruciaal belang en de veehouder hoeft alleen maar toezicht te houden op het beeldscherm en soms een kijkje in de stal te nemen.

Op het moment van de overschakeling dient de stal voldoende capaciteit te hebben om ruim 120 koeien te huisvesten. Het moment van opstart geeft stress en is daarom het mooist met het huidige aantal koeien. Hierna is er dus ruimte in de stal en op de robots om te groeien naar een optimale veebezetting. De veehouder zelf heeft ook een zogenaamde incubatieperiode nodig om te wennen aan deze wijziging in de bedrijfsvoering.
Als bouw of verbouw aan de orde is, dient er rekening te worden gehouden met de toekomst om uitbreiding van de bestaande stal (bij bedrijfsopvolging) mogelijk te maken.
Zorg voor voldoende ruimte om en nabij de robot. Om te voorzien in de behoefte van de huidige melkkoe is licht, lucht en ruimte voor elkaar van groot belang.

Naast de voorziening van drinkwater komt er een zware druk te liggen op het voermanagement van de ondernemer. Een automatisch melksysteem staat of valt met een goed rantsoen. Denk daarbij aan de behoefte aan krachtvoer, waardoor de koeien naar de robot gaan. Ook spelen zaken als conditie, vruchtbaarheid en met name de klauwgezondheid hierbij een rol.

Procesmatig werken is bij een melkrobot belangrijk. Vaste tijdstippen voor controle, voetbaden, droogzetten en overige (be)handelingen. De arbeidsverlichting is beperkt bij het overschakelen naar een melkrobot. De fysieke arbeidsbelasting neemt af terwijl de mentale arbeidsbelasting toe zal nemen. De flexibiliteit is groter waardoor meer aandacht kan worden besteed aan het (opgroeiende) gezin.
De opstart duurt ongeveer 2 maanden voordat de veehouder aan het systeem is gewend. Je mag ervan uitgaan dat 1 melkbeurt per dag wordt bespaard aan tijd door de aanschaf van robots.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    dolf

    Is er een opleiding mogelijk tot melkrobot installateur/
    kosten ?
    traject?

Of registreer je om te kunnen reageren.