Home

Achtergrond

Onderzoek naar kaswarmte voor woningen

De gemeente Koggenland, Rozenkwekerij Bijman BV, Mulder Obdam Ontwikkeling BV en Vos Obdam BV hebben gisteren een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken of de kaswarmte van een glastuinbouwbedrijf gebruikt kan worden voor het verwarmen van achthonderd woningen in Koggenland.

De partijen hebben in de intentieverklaring afgesproken te onderzoeken of de toekomstige woonwijk Tuindersweijde van achthonderd woningen in Obdam energieneutraal gebouwd kan worden.

Bij de levering van kaswarmte aan Tuindersweijde fungeert de kas van Rozenkwekerij Bijman als zonnepaneel. In de zomer levert de kas meer warmte op dan in de winter wordt gebruikt. De overgebleven zomerwarmte wordt ondergronds opgeslagen en kan vervolgens in de winter voor het verwarmen van de woonwijk zorgen.

Ook de mogelijkheid om koude op te slaan en te gebruiken voor de koeling van woningen in de zomer, wordt in het onderzoek meegenomen. De woonwijk Tuindersweijde in Obdam wordt tussen 2012 en 2030 gerealiseerd.

Omdat fossiele brandstoffen schaarser en duurder worden, vindt de gemeente het belangrijk te kijken naar mogelijkheden voor duurzame energie. Dit heeft tot gevolg dat ook bij nieuw te bouwen woningen en bedrijven gekeken moet worden naar innovatieve en duurzame energievoorzieningen.

De gemeente Koggenland hanteert de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) bij de ontwikkeling van de woonwijk Tuindersweijde. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar aspecten van energie, maar ook naar het gebruik van bouwmaterialen, afval, water en een gezonde woon- en binnenkwaliteit van de woning.

Samen met alle betrokken partijen worden de ambities voor de realisatie van de duurzame woonwijk vastgesteld, waarbij de gemeente een hoog ambitieniveau hanteert.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.