Home

Achtergrond

Nieuwe ontwikkelingen rondom afschrijven kassen

In tegenstelling tot eerder uitgebrachte persberichten is er nog geen definitieve oplossing voor de problemen met de afschrijving van kassen. De tuinbouwsector wordt onevenredig hard getroffen door de afschrijvingsbeperkingen die per 1 januari 2007 ingingen. Vertegenwoordigers van de tuinbouwsector en het ministerie van Financiën zijn momenteel in overleg voor een oplossing. Die wordt binnenkort verwacht.

Met de invoering van de wet Werken aan Winst is het afschrijven op in eigen bedrijf gebruikte onroerende bedrijfsmiddelen beperkt op 50 procent van de WOZ-waarde. Omdat veel tuinders de tuingrond voor een heel laag bedrag op de balans hebben staan, is afschrijving op (nieuw gebouwde) kassen niet of slechts beperkt mogelijk. Hierdoor wordt de tuinbouwsector zwaar getroffen.

Om dit voor de sector ongewenste effect tegen te gaan, zijn vertegenwoordigers van de tuinbouwsector en het ministerie van Financiën momenteel in overleg. De oplossing waar betrokkenen momenteel druk over nadenken, is om (onder voorwaarden) voor de berekening van de afschrijvingsbeperking van artikel 3.30a Wet IB 2001 de boekwaarde van de glasopstand fictief te vermeerderen met het verschil tussen de WOZ-waarde en de boekwaarde van de ondergrond van de glasopstand.

Al met al is het nog afwachten hoe de definitieve regeling er uit komt te zien. Hopelijk krijgt de praktijk op korte termijn duidelijkheid.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Kassen afschrijven ‘verboden’ door Europa

Meer informatie Voorbarig persbericht LTO: Alsnog overeenstemming over afschrijving kassen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.