Home

Achtergrond

Nieuwe normen voor dieren en voorraad mais en gras

Om de jaarwinst op een juiste wijze vast te kunnen stellen moeten de bedrijfsmiddelen en voorraden op balansdatum gewaardeerd worden. In de landbouwnormen worden dan ook afspraken gemaakt over de waardering van dieren en de voorraad mais en gras. Bij de waardering wordt onderscheid gemaakt tussen rundvee, varkens, pluimvee, schapen, geiten, nertsen en konijnen. De onderverdeling van de dieren is gebaseerd op de voormalige Minas-regelgeving.

Als voorbeeld van waardering van een diersoort is de onderstaande berekening voor de waardering van zelfopgefokt rundvee opgenomen.

Zelfopgefokt rundvee

De volgende normbedragen voor zelfopgefokt rundvee gelden steeds voor alle dieren in de desbetreffende leeftijdscategorie.

Code Minas Soort vee Normbedrag €
incl. OB
Normbedrag €
excl. OB
101 Vrouwelijk jongvee
(jonger dan 1 jaar)
248.97 226.88
102 Vrouwelijk jongvee
(ouder dan 1 jaar)
619.43 561.64
100 Melk- en kalfkoeien 653.07 600.46

Hierna volgt de berekening van de normen voor melkvee.

Berekening zelfopgefokte melkkoe € Normbedrag €
incl. OB
Normbedrag €
excl. OB
Beginwaarde kalf
prijspeil 2005
60.92 56.88
Opfokkosten 24 maanden    
2005:6x30.64(27.58 183.84 165.48
2006: 12x30.91(27.93) 370.92 335.16
2007: 6x31.11(28.12) 186.66 168.72
Totaal opfok 802.34 726.24
Uitgroei van 24 naar 48 maanden 29.79 27.51
Kostprijs zelfopgefokte koe na uitgroei 832.13 753.75
Restwaarde op basis gemiddelde uitstoot 474.00 447.17
Som kostprijs en restwaarde 1306.13 1200.92
Gedeeld door 2 2
Gemiddelde waarde koe 653.07 600.46

Voor de hoogte van de restwaarde (vleesprijzen) is gebruikgemaakt van Boerderij- notering slachtvee tweede kwaliteit van de laatste 5 jaar. Per saldo heeft dit geleid tot een uiteindelijk normbedrag voor melkkoeien van €474,00 (€447,17).

Voorraad maïs
De voorraad in eigen bedrijf geteelde mais wordt per 31 december gewaardeerd op 2/3 x €1.036,39 = €690,93 (2/3 x €953,94 = €635,95) per hectare. Er wordt van uitgegaan dat op 31 december eenderde deel van de voorraad is verbruikt.

Als niet uitgegaan wordt van een voorraad op basis van een bedrag per hectare, maar van de aanwezige kubieke meters in de kuil, is de waardering per kubieke meter €15,25 (€14,08). Bij aankoop van mais op stam moeten naast de aankoopprijs ook de kosten van de oogstwerkzaamheden in de berekening worden opgenomen.

Voorraad gras
Voor gras in de voordroogkuil geldt een normbedrag van €222,01 (€204,11) per hectare per snede. Wanneer op 31 december al een gedeelte van het gras is verbruikt, kan dezelfde verdeling worden aangehouden als voor mais is aangegeven (eenderde verbruikt, tweederde in voorraad).

Algemeen
De volledige tekst van de landbouwnormen in 2007 is op korte termijn te raadplegen via de website van de belastingdienst. Dit artikel hoort bij de serie over de fiscale landbouwnormen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Landelijke landbouwnormen 2007

Lees ook Belastingnormen voor de tuinbouw

Lees ook Nieuwe normbedragen bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Meer informatie Zoekresultaten met trefwoord ‘landbouwnormen’ op de website van de Belastingdienst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.