Home

Achtergrond 5 reacties

Natuur en Milieu wil verbod fosfaatkunstmest

Wat Natuur en Milieu betreft moet er een verbod komen op het gebruik van fosfaatkunstmest, gezien de overvloedige aanwezigheid van fosfaat in de grond door jarenlange overbemesting.

In haar nieuwsbrief zegt Stichting Natuur en Milieu teleurgesteld te zijn in het mestbeleid van minister Verburg. "Ze is gezwicht voor de landbouwlobby en verzuimt de noodzakelijke maatregelen te nemen. Hierdoor zit Nederland nog jaren opgescheept met een door te veel mest vervuild milieu."

Volgens Natuur en Milieu is het onverstandig dat de minister de fosfaatgebruiksnormen niet aanscherpt. Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu: "Op deze manier blijven de problemen met onder andere blauwalg ons nog jaren teisteren. Voor dit beleid betalen niet de vervuilers, de landbouw, maar de waterbeheerders, de recreatiebedrijven en de drinkwaterbedrijven de prijs."

Natuur en Milieu verwijt de minister ook dat deze de normering voor stikstof op zandgronden en in lössgebieden niet voldoende aanscherpt. "De voorgenomen aanscherping van tien procent is niet voldoende om voor schoon grondwater te zorgen volgens de normen."

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Dorien

  We moeten wel reeel blijven. Door de vele overstort gebieden komt er vanuit de dorpen en steden steeds meer in de sloten terecht. Dit is niet de schuld van de landbouw. Een boer heeft toch ook eens problemen gehad met zijn vee dat langs zo'n overstort sloot lag. Er is toen uit onderzoek vast gesteld dat dit van de overstort kwam. Dus Natuur en milieu moet wel redelijk blijven en dit niet op de boer schuiven. In de landbouw is al veel gedaan aan de problemen nu zijn de mensen in de stad aan de beurt om het op te lossen. Dit is niet een probleem van de landbouw alleen. Wij willen ook zuiver drinkwater voor onszelf en voor ons vee.

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  volgens metingen in een polder in West Brabant die geisoleerd ligt van andere landbouwgrond, maar wel alle afwatering van een dorp bevat blijkt dat er uit de drains geen verhoogde hoeveelheid N en P2O5 komt.. Het slootwater echter bevat hoge concentraties en dit blijkt uit de bebouwde kom afkomstig te zijn.
  Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het project "gezonde teelt".
  Het bewijs is in dit geval geleverd dat de overmaat in het water pertinent niet afkomstig is uit de landbouw maar echt door een andere oorzaak.
  Het is dus gemakkelijk om de landbouw weer de schuld te geven maar de "gewone" burger blijkt de schuldige vervuiler te zijn.

 • no-profile-image

  Cor

  Waar zou volgens de stichting natuur en milieu ons eten vandaan komen?
  Zonder fosfaat geen lekkere spruitjes.

 • no-profile-image

  gert

  de algen in het water worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door riooloverstorten en verouderde lekkende rioleringen.wat gebeurt er bij hoosbuien?dan moet het zuiveringschap gewoon de rotzooi laten lopen op het oppervlaktewater.dan zijn de sloten en kanalen weer vervuild ,devissen gaan dood en de boeren krijgen weer de schuld

 • no-profile-image

  hendrikus

  altijd hetzelfde liedje,minder grond voor de boeren,meer voor natuur en stadsuitbreiding -industrie-recreatie en wegen waar toch ook fosfaten vandaan komen,en de boer heeft het gedaan

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.