Home

Achtergrond 241 x bekeken

Ministerie geeft steun aan Groene Poort

De Groene Poort krijgt behalve van de provincie Zeeland nu financiële steun van het ministerie van landbouw (LNV). Van de provincie is er 50.000 euro subsidie beschikbaar, LNV komt met 300.000 euro over de brug.

Dit maakt een woordvoerder bekend. De Groene Poort is een samenwerkingsverband van zeven akkerbouwers en een tuinder om een bio-energiecentrale te realiseren in Reimerswaal. Het geld van LNV komt uit het subsidieprogramma ’Samenwerking bij Innovatieprojecten’. Dit geld is bestemd voor haalbaarheidsonderzoeken zijn en de verdere technologische ontwikkeling van het concept.

Het plan is om Poort bio-ethanol te winnen uit graan. Het ook gewonnen biogas zal geleverd worden aan de glastuinbouw. Daarom is het plan om de bio-energiecentrale te ontwikkelen naast een 13,7 hectare groot kassencomplex van de familie Van der Lans, waar (tros-)tomaten worden geteeld.

De CO2 die vrijkomt bij de productie van ethanol, kan door de tomatenplanten worden benut. Het biogas wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen, in de plaats van aardgas.

Het restproduct dat overblijft na vergisting, zal worden gezuiverd tot water met meststoffen, dat eveneens kan worden aangewend voor de tomatenplanten. De ethanol – een voorziene productie van zestien miljoen liter per jaar – zal worden verkocht.
De ondernemers van de Groene Poort zijn allen lid van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, dat initiatiefnemer is en ook de projectleiding in handen heeft.

Inmiddels is er van diverse kanten steun gekomen voor het project. Senter Novem heeft het vernieuwende project goedgekeurd voor een investeringssubsidie voor de ethanolproductie. Deze maand wordt een uitspraak verwacht van Gedeputeerde Staten op het principeverzoek van de Groene Poort om op de betreffende locatie de plannen verder te ontwikkelen. De hoge prijs van granen vormt een probleem.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.