Home

Achtergrond 13 reacties

Minister wil bemesting op maat

Landbouwminister Gerda Verburg laat onderzoeken of gedifferentieerde mestnormen in de toekomst mogelijk zijn. Lopende het onderzoek blijven de normen in 2009 gelijk (fosfaat) of stijgen ze licht (stikstof op klei).

Zo wil zij tegemoetkomen aan bezwaren in de sector. Gedifferentieerde normen kunnen ook beter zijn voor het milieu, schrijft ze aan de Kamer, die deze week debatteert over het mestbeleid.

De Commissie van deskundigen meststoffenwet onderzoekt nu de gevolgen van verschillende fosfaatnormen, naar gewas, landbouwpraktijk, grondsoort en grondwatertoestand.

Verburg laat ook onderzoeken of gedifferentieerde normen naar opbrengst een oplossing zijn voor de stikstofgift op klei. Daarom wil ze de normen langzaam aanscherpen, van 110 procent van het bemestingsadvies nu, naar 105 in 2008 en 100 procent in 2009.
Tegelijk stelt Verburg voor de stikstofgebruiksnormen voor enkele gewassen in 2009 te verlagen (zie kader) en de werkingscoëfficiënt voor drijfmest in 2008 te verhogen van 60 naar 65 procent.

Door de scherpe normen neemt de druk op de mestmarkt toe. Verburg zet in op mestverwerking, waarbij ze goede hoop heeft dat digestaat kan doorgaan als kunstmestvervanger.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Betram

  Waarom bemoeien ambtenaren zich met agrarische zaken?Daar hebben ze helemaal de know how en mentaliteit niet voor.Alleen maar hoe ze iets kunnen vernielen.

 • no-profile-image

  AART

  ZOU HET EENS GEEN TIJD WORDEN DAT WIJ ALS BOEREN ZELF WEL WETEN WAT ONZE GEWASSEN AAN MEST NODIG HEBBEN .OF MOETEN DIE AMTENAREN AL ONZE ZAAKJES REGELEN? ZE WETEN TOCH NIE HOE ONZE GEWASSEN ER BIJ STAAN. MOETEN ER NOG MEER HONGERIGEN IN DE WERELD BIJ KOMEN?
  ZE WILLEN ALLEEN MAAR GELD ZIEN. WANT MET PRODUCTEN KUNNEN ZE NIET OMGAAN . WIJ WILLEN EN KUNNEN GOED PRODUCEREN ALS DIE AMTENAREN ZICH MAAR NIET MET ONZE ZAKEN BEMOEIEN.LAAT ONS MAAR MEER MEST OP HET LAND BRENGEN .DAN ZIJN ZE GELIJK VAN HET OVERSCHOT AAN DRIJFMEST AF.

 • no-profile-image

  albert

  Ik denk dat het zo langzamerhand de politiek en de beleidsambtenaren te overtuigen ,dat onze gewassen het reisgeld (mestgift) op hebben. Als je begin augustus door de velden rijdt , zie je geel en paars verkleuring, de groei is er dan uit. dus lagere opbren gst , minder geld en minder voedsel. De laatste jaren hebben onze gewassen nog geprofiteerd van de bodem voorraad,maar die langzamerhand opppp. Dus we moeten meer kunnen bemesten. Dus adviseurs van de minister , kom maar eens kijken in de veenkolonien en he t drentse Zand.

 • no-profile-image

  Leen

  Zonder ambtelijke dictatuur is de boer beter in staat bemesting-op-maat toe te passen. Door stijgende energiekosten wordt kunstmest aanzienlijk duurder. Niet benutte mineralen gaan direct ten koste van het inkomen, dus dat laat je wel. Geen regelgeving voor nodig!

 • no-profile-image

  robert bodde

  Tsja, weer eens een nieuw mestbeleid. Elke vijf, zes jaar he? Wordt ook weer hoog tijd....

 • no-profile-image

  bintje koper

  Dit gaat helemaal mis!

 • no-profile-image

  jan

  ondanks de schaarste aan voedsel in de wereld mogen de boeren steeds minder mest op de grond gebuiken en ontstaat er ook nog een mestoverschot,zo krijg je nog meer voedselschaarste,dit beleid is niet te begrijpen !

 • no-profile-image

  Peter

  Allen die het voor het zeggen hebben in het mestdosier, moeten ook terug in hun inkomen. Dan voelen ze mischien wat het betekent, ondervoeding. Ook de graaiers binnen het mest beleid moeten bestreden worden. Eeuwen terug won men oorlogen door de mensen te laten verhongeren. Geef de mens en de grond wat hij nodig heeft. Dan presteerd hij, en is tevreden. Hou op met boertje pesten.

 • no-profile-image

  Diny Boom

  Steeds weer nieuwe onderzoeken, steeds weer nieuwe regels, houd vele ambtenaren aan het werk.
  Alleen wij als boeren worden er weer de dupe van.

 • no-profile-image

  Betram

  Het blijven ambtenaren gespeend van elk realiteitsbesef

 • no-profile-image

  dirk

  Het blijkt dat het bemestingsplan van de nmv nog niet zo slecht is middels de evenwichtsbemesting

 • no-profile-image

  G B

  De maatschappij lijdt aan auto-immuunziekte met de ambtenaren als receptoren

 • no-profile-image

  gert

  arrogantie van de macht en zgn.wetenschappers die nauwlijks een koe van een varken kunnen onderscheiden

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.