Home

Achtergrond

Melkprijs moet hoogste in West Europa worden

Met de fusie van Friesland Foods en Campina tot zuivelcoöperatie Friesland Campina verdwijnt de systematiek waarbij indexondernemingen de melkprijs bepalen.

Als een donderslag bij heldere hemel gaat het nu toch gebeuren. Friesland Foods en Campina willen fuseren. Voor eind 2008 moet alles rond zijn en ontstaat een zuivelgigant met een omzet van €8,3 miljard. Circa 17.000 leden-melkveebedrijven in Nederland, Duitsland en België leveren dan in totaal 8,7 miljard kilo melk (link naar persbericht).

Marktconforme melkprijs verdwijnt

De ambitie van de beoogde fusiepartners is simpel: De beste melkprijs van West-Europa betalen aan de leden! Duidelijk taal van de huidige Friesland Foods voorzitter Sybren Attema die straks vice-voorzitter wordt van de nieuwe Zuivelcoöperatie Friesland Campina. Campina voorzitter Kees Wantenaar is de beoogde voorzitter. Consequentie is ook dat de marktconforme melkprijs (op basis van indexondernemingen) van Friesland Foods gaat verdwijnen. De nieuwe combinatie gaat de melkprijs zelf bepalen, onafhankelijk van andere zuivelaars. Hoeveel het voordeel in centen per liter wordt is nu nog niet te zeggen.

Initiatief genomen door Friesland Foods

In de ledenraden zijn de voorstellen positief ontvangen maakten de beide voorzitters trots bekend. Siem Jan Schenk (zie reactie in filmpje) van de vakgroep melkveehouderij van LTO is positief over de fusie. Hij herinnerde nog even aan zijn herhaalde oproepen aan beide zuivelaars om na te denken over een fusie. Er moet voordeel te halen zijn uit de combinatie en dat vertaalt zich in een hogere melkprijs. Niet alleen goed voor de leden van Friesland en Campina maar ook van belang voor leveranciers van andere fabrieken stelt Schenk.
Peter ten Hoeve, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is zijn eerste reactie minder positief. Hij ziet het gevaar van nog meer afstand tussen de leden en een nog grotere coöperatie. Die afstand moet juist kleiner worden evenals het vermogen in de dode hand (niet op naam van leden). Hij wordt daarin op zijn wenken bediend door de voorgenomen sytematiek van melkprijsbepaling en herinvoering van ledenkapitaal . Positief vind hij wel dat de marktconforme melkprijs verdwijnt.

Fusie uitwerken binnen een jaar

In grote lijnen is de voorgenomen fusie vastgelegd in een intentieverklaring die afgelopen dinsdag is ondertekend. Nu moeten de details uitgewerkt worden. In de intentieverklaring is afgesproken wie voorzitter (Wantenaar) en vice-voorzitter wordt. Er komt verder een harmonisatiecommissie voor het afstemmen van de coöperatieve zaken zoals melkgeld reglement en financiering. Voor de beide ondernemingen gaat een integratieteam de zaken op elkaar afstemmen. In het eerste kwartaal van 2008 gaan directies en besturen de fusieovereenkomst uitwerken. Als ze daar uit zijn kan het uitgewerkte fusievoorstel in het tweede kwartaal worden besproken met de leden en kan het worden goedgekeurd door ledenraden. Vervolgens moet de fusie nog worden goedgekeurd door de Nederlandse mededingingsautoriteit en door de Europese commissie. De streefdatum voor de uiteindelijke fusie is dan het derde of vierde kwartaal van 2008, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.