Home

Achtergrond

Megafusie in zuivel op komst

De grote zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina kondigden 19 december een plan voor fusie aan. De nieuwe coöperatie heeft 17.000 aangesloten melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. De omzet is €8.7 miljard. Ze is met dat bedrag het derde zuivelconcern in de wereld. Voordat de veehouders profiteren van de betere afzetkansen voor hun melk, valt er nog een en ander te regelen. Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet zich nog uitspreken.

De bedoeling is dat de fusie in de tweede helft van volgend jaar haar beslag krijgt. De leden van Friesland Foods en Campina beslissen medio 2008. Bij een fusie komt een einde aan de speciale regelingen van aandelenkapitaal, verdeeld over A- en B-certificaten bij Friesland Foods. Ook verdwijnt de ‘marktconforme melkprijs’ van Friesland Foods. Recent was er nog discussie over de vraag op welke grote zuivelbedrijven deze prijs gebaseerd moest worden.

Bij Campina verandert er ook iets: na ‘15 jaar trouwe dienst’ stapt Tiny Sanders per 31 december 2007 op als directievoorzitter van Campina. Hij wil de nieuwe bedrijfsleiding alle ruimte geven en een ‘bloedgroepenstrijd’ voorkomen in het nieuwe concern.

De nieuwe coöperatie gaat werken met ledenkapitaal, waarvoor de leden van Friesland Foods geld moeten bijstorten. Het staat nog niet vast hoe de verdeling over de veehouders wordt, bijvoorbeeld naar rato van het melkquotum. De termijn van omzetting van ledenkapitaal is evenmin vastgesteld. In de huidige tijd met hogere melkprijzen kunnen boeren gemakkelijker bijbetalen dan bij lage melkprijzen.

Supermarktketens vrezen de macht van de nieuw ontstane marktpartij, die naar schatting 85 procent van de markt bestrijkt. De mogelijkheid om de grote coöperaties tegen elkaar uit te spelen, valt weg. Als de ketens elders in hun Europa dagverse zuivel willen halen, moeten ze reizen. Dat geeft een meerprijs van enkele centen per liter. Ook het milieu is niet gediend met grote reisafstanden voor de relatief onbewerkte zuivel. Ook vrije leveranciers van melk krijgen wellicht minder alternatieven om aan te leveren.

De Nma heeft zich nog niet uitgesproken over fusieplannen. Bij beoordeling van een fusie bekijkt ze de markt ook in internationaal perspectief. In het recente verleden keurde de NMa ook fusies tussen bloemenveilingen, suikerverwerkers en varkensfokkerijen met marktaandelen van 80 tot 100 procent in Nederland.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is eveneens kritisch over de fusie. De zeggenschap van de individuele leden wordt naar verhouding kleiner in een nog grotere organisatie. In het verleden brachten fusies geen betere melkprijs voor de leden. Ook nu nog betaalt het kleinere CONO een hogere melkprijs dan de fusiepartners.

Meer informatie Videoverslagen persconferentie Campina en Friesland Foods op Melkquotum Startpagina.nl

Meer informatie Boerderij.nl over fusie Campina en Friesland Foods

Meer informatie NRC: Vorming van grote zuivelkampioen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.