Home

Achtergrond 1 reactie

Maat: sterke eigen visie sectoren nodig

De opkomst van diverse grote spelers in de verwerking van vlees en zuivel en de bloemenafzet, zoals Vion, Friesland-Campina, FloraHolland en eerder de Van Drie Group maakt het des te belangrijker voor de LTO-sectoren om een sterke eigen visie te hebben.

Dit zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Maat is op zich positief over de vorming van sterke verwerkende bedrijven, maakt hij duidelijk. De Nederlandse agrarische sector, want die heeft behoefte aan sterke partners. LTO wil er ook nauwe mee samenwerken in de kolom.

Toch veranderen de nieuwe grootmachten de positie van de diverse vakgroepen van LTO ook. Ze moeten duidelijk waken over hun eigen positie, vindt hij.

Eén reactie

  • no-profile-image

    ton

    Maat geeft aan dat hij positief is over de ontwikking van sterkte verwerkende bedrijven. Een kanttekening lijkt me hier op zijn plaats voor LTO. De landbouw moet waken over het geïnvesteerde kapitaal en de zeggenschap in de eigen (verwerkende) coöperaties. De van Drie group is een voorbeeld hoe het niet moet; de landbouw is overgeleverd aan één grote speler en heeft niks in te brengen omdat het simpelweg vrije handel is. De winst vloeit in andere zakken en de boer betaalt het gelag. Het is opletten geblazen dat het met de (zuivel)coöperaties waarvan de boeren nu nog eigenaar zijn niet dezelfde kant op gaat nu het voor buitenstaanders weer lucratief is te investeren in de agrarische sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.