Home

Achtergrond 298 x bekeken

Landelijke landbouwnormen 2007

Na onderhandeling met het landbouwbedrijfsleven stelde de Belastingdienst op 13 december de landelijke landbouwnormen 2007 vast. Het resultaat is dat nu voor het 16de jaar voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, bollen- en bomenteelt, veehouderij en tuinbouw normbedragen zijn vastgesteld.

De landbouwnormen bestaan uit een achttal onderdelen. Zo zijn er normen vastgesteld voor onttrekkingen uit het bedrijf als eigen gebruik van eieren, melk en gas, olie, elektriciteit en water. Hierin zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht.

Ook zijn er nieuwe waarderingen voor dieren en voorraden mais of gras. Ook kreeg de tuinbouwsector nieuwe normen. Voor deze sector betreft het met name afschrijvings- en waarderingsnormen. Verder zijn er voor de onderdelen bloembollenkramen, boomopstanden, de productierechten en afschrijving landbouwmachines nieuwe normen bepaald.

Aan de zijde van het bedrijfsleven namen de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountantsadministratieconsulenten (SRA), de Tuinbouw Accountants Administratie Kantoren (TAAK) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) aan de onderhandelingen deel.

Al met al bestaan er voor de belastingen nu voor het 16de achtereenvolgende jaar Landelijke Landbouwnormen. Zij voorzien in een behoefte voor zowel adviseur als inspecteur. Veel onnodige discussies worden hiermee voorkomen.

In een aantal vervolgartikelen wordt nader ingegaan op de belangrijkste (nieuwe) onderwerpen van de landbouwnormen. De tekst van de landbouwnormen 2007 is binnenkort te raadplegen op de website van de Belastingdienst.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Nieuwe normen voor dieren en voorraad mais en gras

Lees ook Normen voor onttrekkingen en eigen gebruik

Lees ook Landbouwnormen voor bloembollen, bomen, machines en productierechten

Lees ook Belastingnormen voor de tuinbouw

Lees ook Nieuwe normbedragen bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Lees ook Nieuwe normbedragen waardering verpachte grond in box 3

Lees ook Landbouwnormen 2006 vastgesteld

Meer informatie Zoekresultaten met trefwoord ‘landbouwnormen’ op de website van de Belastingdienst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.